Specialeansvarlig Overlæge for Kardiologi søges til Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers med start 1/8-2021 eller snarest derefter. Vi søger en specialeansvarlig overlæge til vores kardiologiske enhed som består af sengeafsnit MSC med 18 senge, Akut Hjerteklinik, Hjerte CT enhed og Hjerteklinikken.

Dette job er udløbet

Vi ønsker en specialeansvarlig overlæge som i samarbejde med afdelingssygeplejersken for den kardiologiske enhed og afdelingsledelsen vil arbejde imod vores mål som er, at være den bedste non-invasive kardiologiske enhed i Danmark.

Du skal ønske at påtage dig det ansvar det er at lede vores kardiologiske læge team som lige nu er på 8 speciallæger og 2 HU kardiologi læger. Du skal have mod på konstant udvikling af vores team med fokus på faglighed, trivsel og ansvarlighed over for patienter, pårørende, samarbejdspartnere, kollegaer samt afdelingsledelsen.

Vi leder efter en speciallæge som vil være rollemodel for alt det personale der er tilknyttet det kardiologiske team, samt bredere ud i Medicinsk afdeling. Et fagligt fyrtårn som er en del af det daglige kliniske arbejde og går forrest når det drejer sig om at lave et arbejdsmiljø hvor alle trives og kan udvikle sig fagligt og menneskeligt.

Vi leder efter en læge som har gode samarbejdsevner og relationer, viden om (eller mod på at lære) om kardiologien på tværs af Region Midtjylland samt på nationalt plan.
Du skal kunne rådgive afdelingsledelsen samt hospitalsledelsen indgående om kardiologiske emner samt være sygehusets stemme ind i det kardiologiske specialeråd.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet kardiologi også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin som hver har en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er et aktiv kardiologisk forsknings team ledet af vores forskningsansvarlige overlæge. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved

• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Læs om ledelsesgrundlaget her: Regionshospitalet Randers ledelsesgrundlag

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt:  Ansættelse af speciallæger – Region Midtjylland (rm.dk)  ligesom CV med oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion bedes vedhæftet ansøgningen.

Ansøgning skal være modtaget senest d. 20/6-2021.

Samtaler afholdes d. 28/6-2021 på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger:  Ledende Overlæge Pernille Sarto
(persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01)

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen