Spændende kombineret afdelingslægestilling indenfor personlig medicin ved Klinisk Genetisk Afdeling og Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Dette job er udløbet

Vil du være med til at udvikle personlig medicin i Region Nordjylland og nationalt i spændende nyoprettet stilling, så læs med her:

En stilling som afdelingslæge (eller overlæge) ved Klinisk Genetisk Afdeling og Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. september 2022 eller efter aftale.

Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, varetager klinisk genetisk diagnostik og rådgivning af patienter henvist fra andre kliniske afdelinger eller praksis. Afdelingen har mere end 2000 ambulante patientforløb om året og antallet er stigende. Afdelingen varetager højtspecialiserede funktioner og regionsfunktioner i henhold til specialeplanen for Klinisk Genetik. Afdelingen har et tæt samarbejde med Afdeling for Molekylær Diagnostik og koordinerer/deltager i en række multidisciplinære samarbejder. Afdelingen har 3 overlæger (hvoraf 2 er professorer), 5 afdelingslæger og 4-6 uddannelseslæger samt to ph.d.-studerende. Se mere her: Klinisk Genetisk Afdeling (rn.dk)

Onkologisk Afdeling er centerafdeling for ikke-kirurgisk kræftbehandling i Region Nordjylland.
Afdelingen er en højt specialiseret klinik med landdelsfunktion for Region Nordjylland og varetager behandling og efterfølgende opfølgning af patienter med de fleste kræftformer. Den lægelige bemanding omfatter to professorer, én ledende overlæge, seksten overlæger, ni afdelingslæger, et varierende antal uddannelseslæger samt tre ph.d.-studerende. Desuden refererer Team for Lindrende Behandling og palliativenheden i Farsø til Onkologisk Afdeling. Se mere her: Onkologisk Afdeling (rn.dk)

Personlig medicin er et højt profileret område i Region Nordjylland. Samarbejdet på tværs i regionen og nationalt rummer store potentialer og vi ønsker en kandidat, som kan være med til at udvikle dette samarbejde. Vi forestiller os at den, der ansættes i stillingen, både vil arbejde med arvelig disposition til cancer og med anvendelsen af genetik i relation til behandling.

Du vil, i samarbejde med dine nærmeste kollegaer og indenfor funktionsbeskrivelsen, i stort omfang selv være med til at opbygge og udvikle dit arbejdsområde. Stillingen vil indeholde klinisk funktion på både onkologisk og genetisk afdeling, og du vil modtage grundig oplæring med særlig fokus på det speciale, du er mindst bekendt med. Der vil desuden være fokus på fællesmængden mellem specialerne, fx fælles patientforløb, arbejde i MDT’er, konferencer mv. Vi afsætter desuden en dag om ugen til dit arbejde med kvalitetssikring og forskning indenfor personlig medicin.

Vi forventer at du:

  • deltager aktivt i den faglige udvikling indenfor genetik og onkologi
  • holder dig fagligt ajour og tager ansvar for din egen fortløbende faglige udvikling
  • tager medansvar for optimal drift
  • har gode samarbejdsevner, erfaring med at arbejde i tværdisciplinære og tværfaglige teams og arbejder aktivt i samarbejder med fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb
  • deltager i afdelingernes undervisning, både præ-og postgraduat
  • tager initiativ til forskning og kvalitetsudvikling samt evner at fuldføre projekter og implementere resultater

Stillingen er vagtfri.

I henhold til regional aftale er der afsat et personligt årligt beløb på kr. 27.012,00 kr. til afdelingslægens videreuddannelse.
Hvis du er overlægekvalificeret, kan ansættelsen ske som overlæge.

Løn- og ansættelsesforhold i øvrigt i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og YL.
I henhold til Region Nords personalepolitik indhentes referencer inden ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge på Klinisk genetisk afdeling Irene Kibæk Nielsen, Tel: 97664989, irene.kibaek.nielsen@rn.dk eller Charlotte Rotbøl, ledende overlæge på Onkologisk afdeling , c.rotboel@rn.dk, Tel: 97661455

Ansøgning vedlagt CV og autorisationer sendes via Emply.

Ansøgningsfrist fredag d. 10. juni 2022. Der afholdes samtaler tirsdag den 28. juni 2022

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.