Sundhedsdatastyrelsen søger sektionsleder til Klassifikations- og Terminologisektionen Sundhedsdatastyrelsen søger sektionsleder til Klassifikations- og Terminologisektionen

Dette job er udløbet

Vi søger en energisk sektionsleder med viden om det danske sundhedsvæsen, ledelseserfaring og gerne praktisk erfaring med anvendelse af klassifikationer og terminologi i sundhedssektoren. Vores nye sektionsleder bliver leder for et dedikeret team, der har en række større projekter foran sig i de kommende år.

Om stillingen som sektionsleder i sektion for Klassifikationer og Terminologi (KOT)
Som sektionsleder skal du være med til at tilrettelægge og udvikle Sundhedsdatastyrelsens arbejde med klassifikationer og terminologier i sundhedssektoren. Tidssvarende klassifikationer og terminologier er nødvendige for at kunne standardisere den kliniske dokumentation på tværs af sundhedsvæsenet og dermed danne grundlaget bl.a. for at data kan genanvendes til forskellige formål. I KOT har vi et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande og med en række internationale organisationer på området, ligesom vi har en løbende dialog med anvendere og administratorer i styrelser, regioner, kommuner og det private sundhedsvæsen. Med andre ord ligger opgaverne i KOT centralt i forhold til mange af de opgaver der er på den politiske dagsorden for sundhedssektoren.

En væsentlig opgave i de kommende år bliver håndtering af projekter i forbindelse med implementering af WHO’s ICD-11 diagnoseklassifikation i Danmark, hvor der bl.a. skal ske tilpasning til danske forhold og en anskaffelse af en ny teknisk platform. En anden stor opgave er udvikling og implementering af en ny platform til laboratorieterminologien; NPU. Derudover er sektionen involveret i en række opgaver, der skal sikre, at data kan anvendes på tværs af sundhedsvæsenet.

Ud over projekterne er der en række driftsopgaver med løbende vedligeholdelse og udvikling af klassifikationer og terminologi i tæt dialog med brugere og samarbejdspartnere. Du skal være i stand til løbende at skabe gode relationer med de mange samarbejdspartnere på området og kunne prioritere indsatsen på de forskellige opgaver samt omsætte politiske krav til praktiske handlinger. Du kan engagere og udvikle afdelingens faglige medarbejdere, så de politiske og faglige ambitioner mødes og skaber grundlag for bedre sundhed gennem bedre brug af data.

Dine kvalifikationer
Du har viden om organisering af sundhedsvæsenet og beslutningsveje inden for sundhedsområdet i Danmark. Du har erfaring med projektarbejde og gerne som leder. Du lægger vægt på at skabe resultater i tæt dialog og samarbejde med faglige kolleger og mange forskellige interessenter. Du kan planlægge og koordinere udviklingsprojekter og du kan inspirere og motivere medarbejderne både i forhold til det daglige arbejde og når det gælder udviklingsprojekter.

Vi forventer, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse som læge, folkesundhedsvidenskabskandidat eller lignende
  • har joberfaring fra sundhedssektoren
  • er nysgerrig efter at forstå og udvikle arbejdet med klassifikationer
  • har kendskab til og helst også erfaring med anvendelse af klassifikationer
  • formår at skabe resultater i samarbejde med andre
  • er systematisk og struktureret
  • er fortrolig med de skandinaviske sprog og engelsk
  • kan arbejde selvstændigt.

Som person er du robust og pragmatisk, åben og udadvendt. Du er endvidere god til at formidle både strategiske og fagspecifikke problemstillinger og løsningsforslag til andre uanset faglig baggrund.

Om os
Vi er en styrelse under Sundhedsministeriets koncern med ca. 300 medarbejdere, der arbejder for bedre sundhed gennem brug af data og stærke digitale sammenhæng i sundhedsvæsenet. Som medarbejder i Sundhedsdatastyrelsen er du således med til at skabe fundamentet for et stærkt databaseret dansk sundhedsvæsen.

KOT er en af fire sektioner/teams i afdeling for Klassifikationer og Inddata (KID). KID består af ca. 45 medarbejdere, som varetager en række opgaver i forbindelse med dataindsamling i sundhedsvæsenet. Der er to sektioner, som er ansvarlige for at varetage indsamling af data fra sundhedsvæsenet til en lang række nationale registre. Derudover er det nationale sekretariat for patientrapporterede oplysninger (PRO) en del af afdelingen.

I Sundhedsdatastyrelsen er det vores målsætning at skabe en vidensbank på sundhedsområdet baseret på indsamlede data om aktivitet, økonomi og kvalitet, som stilles til rådighed for en lang række brugere. Derudover er målsætningen at styrke den overordnede digitalisering og fremme en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på datasikkerhed.

Vi tilbyder
Vi har et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kolleger. Vi har høje ambitioner for anvendelsen af data og digitale løsninger i sundhedsvæsenet, og vi arbejder løbende på at skabe gode og brugbare resultater, der er holdbare på lang sigt. Vi har stort fokus på ledelse og udvikling af alle ansatte, så vores kompetencer kan komme i spil til gavn for det danske sundhedsvæsen. Du kommer således til at arbejde i en kompleks og spændende styrelse inden for data og IT, der stadig vokser og er under udvikling. Vi har en fleksibel arbejdsplads med fleksible arbejdstider, centralt beliggende i København.

Om ansættelsen
Afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund bliver du ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte afdelingschef Karen Marie Lyng på: 2240 9351.

Du kan læse mere om, hvad vi laver på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

Er du interesseret?
Klik på ”Søg job” og send os din ansøgning sammen med CV og eksamensbevis. Vi forventer at afholde samtaler i uge 19 og 20 og med ønsket opstart snarest muligt.

Sundhedsdatastyrelsen har røgfri arbejdstid og et røgfrit campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.