Sektionsleder (overlæge) til rådgivningssektionen i Tilsyn og Rådgivning Øst

Ansøgningsfrist: 14/12/2022 Styrelsen for Patientsikkerhed

Brænder du for patientsikkerhed og har idéer til, hvordan vi kan gøre sundhedsvæsenet bedre? Er du samfundsmæssigt engageret og interesseret i at arbejde med beredskab og sundhedsfaglig rådgivning? Har du erfaring med ledelse og kan lide at skabe resultater sammen med dine medarbejdere? Så er du måske vores nye sektionsleder.

Om Tilsyn og Rådgivning Øst
Vi er en stor sundhedsfaglig enhed med ca. 100 medarbejdere, herunder læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, tandlæger, folkesundhedskandidater og andre akademikere samt administrativt personale.

Vi varetager opgaver i relation til samfundets beredskab og yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner vedrørende bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, miljøforurening, retslægelige ligsyn, trafikmedicin mm. Derudover fører vi tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner.

Vi har et tæt samarbejde med styrelsens øvrige enheder, herunder den tilsvarende enhed Tilsyn og Rådgivning Vest og den sundhedsjuridiske enhed. Vi er en velfungerende uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Din hverdag hos os
Du bliver en del af enhedsledelsen, som består af fem sektionsledere og en enhedschef.  Du refererer til enhedschefen. Vi er organiseret i en matrix, hvor nogle opgaver varetages på tværs af sektionerne, hvorfor du vil skulle bidrage til et tæt koordinerende samarbejde.

Dine ledelsesopgaver vil primært bestå i at lede og udvikle enhedens opgaver i relation til styrelsens beredskabsplan og samfundets beredskab samt at sikre driften og udviklingen af enhedens sundhedsfaglige rådgivning i forhold til håndtering af anmeldelsespligtige sygdomme, miljøsager, trafikmedicin, retsmedicin m.m. Dette vil være i samarbejde med kompetente fagområdeansvarlige på de enkelte fagområder og med relevante kolleger i øvrige enheder og relevante styrelser.

Derudover vil du have et tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge om vores uddannelseslægers målopfyldelse og organiseringen af speciallægeuddannelsen i enheden.

Dine primære arbejdsopgaver:
Du bliver personaleleder for ca. 16 medarbejdere, herunder en stor gruppe læger (overlæger, afdelingslæger og uddannelseslæger) samt enkelte akademikere.

Udover ovennævnte ledelsesopgaver vil du være ansvarlig for:

 • vagtdækning af enhedens lægelige telefonvagter, retslægelige ligsyn, mm.
 • speciallægeuddannelsen i enheden
 • at indgå i relevante interne og eksterne samarbejdsfora inden for dine ansvarsområder
 • at svare på spørgsmål fra medierne i samarbejde med vores presse- og kommunikationsafdeling
 • andre faglige ansvarsområder afhængigt af dine kompetencer og ønsker.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er uddannet speciallæge i samfundsmedicin eller andet relevant speciale. Du har erfaring med og gerne uddannelse i ledelse, og du er vant til at træffe selvstændige beslutninger og få dem gennemført. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med beredskab og/eller et eller flere af sektionens fagområder.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har stor personlig integritet
 • er struktureret og når dine mål
 • kan samle og motivere dine medarbejdere
 • finder sundhedsjura interessant
 • har gode kommunikative evner
 • evner at veksle mellem en uformel omgangstone samtidig med, at du kan træde i karakter, når det gælder.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed og din interesse for ledelse i et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

Mange af vores opgaver er formentlig nye for dig. Vi sørger derfor for grundig introduktion til styrelsen og oplæring i de fagområder som hører under din portefølje. Dette omfatter også relevante kurser inden for dine fagområder og i fx sundhedsret, ledelse og medietræning.

Enheden er præget af et godt og tæt samarbejde mellem kolleger inden for og på tværs af faggrupper og enheder, og der er derfor altid mulighed for sparring om opgaver og beslutninger og en uformel men respektfuld omgangsform.

Om ansættelsen
Ansættelsen som overlæge forudsætter speciallægeanerkendelse og sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i gruppe 1 (lr. 37). Ansættelse sker enten som varig ansættelse eller på åremål.

Ansættelse er betinget af sikkerhedsgodkendelse

Ansættelsestidspunkt vil være pr. 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte enhedschef, overlæge Bente Møller på bem@stps.dk.  Send en mail med dit navn og telefonnummer, og hvornår du kan kontaktes. Så vil du blive ringet op.

Er du interesseret?

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1 og uge 2. Der vil indgå test mellem første og anden samtale.

Du kan læse mere om os på www.stps.dk.

Generelt om styrelsen
Styrelsen for Patientsikkerheds vision er et trygt sundhedsvæsen. Det skal være trygt at være i sundhedsvæsnet – både for patienter og sundhedspersoner.

Vi udsteder autorisationer til sundhedsvæsenets 19 forskellige faggrupper og sikrer, at de opfylder de kvalitetskrav, som vi i Danmark stiller til vores sundhedspersoner. Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. Vi administrerer rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet og udarbejder læringsmaterialer. Vi yder sundhedsfaglig og sundhedsjuridisk rådgivning til sundhedsvæsenets aktører. Vi rådgiver kommuner, regioner og andre myndigheder i bl.a. miljøsager. Vi foretager retslægelige ligsyn sammen med landets politikredse. Og vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

Vi er mere end 500 medarbejdere og har herudover tilknyttet en række sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Taulov, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.