Reservelæger søges til introduktionsstillinger i klinisk onkologi ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen er der tre et-årige introduktionsstillinger ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingerne er klassificeret til speciallægeuddannelse i klinisk onkologi med numrene (6620-25-22-i-01), (6620-25-22-i-13) og (6620-25-22-i-51).

Dette job er udløbet

Der er til disse stillinger knyttet uddannelsesprogram, som omfatter introduktionsperiode, superviseret klinisk uddannelse og fem dages teoretiske kurser. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø, og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse aktiviteter. Uddannelsen organiseres af to uddannelsesansvarlige overlæger, to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere. Mere end halvdelen af afdelingens ca. 80 læger er speciallæger.

Alle 12 måneder finder sted på afdelingen med typisk fem måneder i to af de fire grupper og to måneder i stråleterapien. Introduktionslægen er vagtfri den første måned. Arbejdstilrettelæggelse: to-skiftet tjeneste fra mandag til fredag og et-skiftet tjeneste lørdag/søndage og helligdage. Vagten er fra vagtværelse. Vagten støttes af bagvagt med vagt fra hjemmet.

Afdelingen har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for at blive introduceret til eller indgå i forskningsprojekter. Afdelingen varetager undervisning af studenter, hvor 8-12 studenter opholder sig én uge ad gangen.

Vi lægger vægt på at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til forskning og udvikling. Vi ønsker en god kollega.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen på 7845 4900 eller på afdelingens hjemmeside.

Motiveret ansøgning og CV sendes via nedenstående link senest den 31. oktober 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.