Reservelæger i uklassificerede stillinger til Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby søger reservelæger i uklassificerede stilling pr. 01.09.2020 eller efter aftale. Stillingerne er tidsbegrænset i et år.

Dette job er udløbet

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10

spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske

område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og
misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdeling for Psykoser omfatter fire sengeafsnit, hvoraf det ene er et afsnit med Særlige pladser. Afdelingen har endvidere to ambulante enheder og en forskningsenhed.
Du vil indgå i et lægeteam i tilknytning til sengeafsnittene eller til klinikkerne. Du indgår endvidere i vagtlaget på AUH Psykiatrien med ca. 9 vagter på 18 uger.

Vi søger læger, som har gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen i psykiatri og

har erfaring med vagter fra AUH Psykiatrien. Vi vægter, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.

Løn i henhold til aftale mellem YL og Danske Regioner.

Du kan læse mere om stillingerne i funktionsbeskrivelsen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Signe Dolmer på telefon 2112 8254.

Du kan orientere dig om Afdeling for Psykoser via Psykiatriens hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 26. april 2020.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt i uge 19, evt. via video.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.