Reservelæger i sommerferievikariat til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg To stillinger som vikar for reservelæge specialet akutmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Dette job er udløbet

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling, hvor det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og hvor kvalitet og uddannelse vægtes højt.

Udover de 12 normerede fastansatte akutlæger er der i afdelingen normeret med 22  yngre læger fordelt mellem Hoveduddannelseslæger og introduktionslæger i Akutmedicin og Almen medicin og  KBU læger. n meget stor del af plejepersonalet har stor erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen er netop flyttet ind i det nye akuthus og  består af akut modtageafsnit  A1, akut sengeafsnit A2, skadestuen, Traumeområde, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 240 ansatte. Du vil i et sommerferievikariat  have funktion i skadestuen, modtageområdet og sengeafsnittet.
Afdelingen modtager langt de fleste af hospitalets akutte patienter. Børn modtages i akutafdelingens særlige børnemodtageafsnit der er bemandet med pædiatriske læger. ,Fødende, psykiatriske- og visiterede hjertepatienter går direkte på stamafsnittet.. Akutafdelingen modtager omkring 100 akut syge patienter dagligt hele året.

Vagtforhold
Du indgår i forvagtslaget, hvor du selvstændigt står for patientbehandlingen under supervision af mellemvagt og Akutlæge. Du indgår i nattevagt efter oplæring ..

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen tlf. 7844 5111 eller jacmor@rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest  mandag den 3. februar 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.