Reservelæge til Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers med mulighed for tilknytning til ønsket intern medicinsk speciale. Vi opslår hermed en 1-årig uklassificeret stilling som reservelæge på Medicinsk afdeling med vagtfunktion i medicinsk bagvagtslag.

Dette job er udløbet

Stillingen er med start 01.08.21 eller efter aftale.

Vi leder efter en læge med medicinsk erfaring som kan indgå i vores bagvagtslag. Du skal derfor have erfaring med håndtering af akutte medicinske problemstillinger. Vi tilbyder en oplæring i at gå bagvagt hvor man starter med følgevagter, derefter får dagtid som bagvagt og først får aften/natte vagter når vi er enige om at man er klar til funktionen.

Udover vagtarbejde vil du indgå i det almindelige arbejde på afdelingen med stuegang og klinik arbejde. Det er muligt at blive tilknyttet et speciale man har speciel interesse for efter ønske mhp. at udbygge sine kompetencer. Du kan ligeledes få tilknyttet en mentor inden for et ønsket speciale.

Medicinsk afdeling dækker specialerne kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, infektionsmedicin, reumatologi, gastroenterologi samt geriatri.

Det medicinske vagtteam består af 2 mellemvagter, 2 bagvagter (medicinsk og kardiologisk), samt en medicinsk akutvagt dækket af speciallæger og H-læger i sidste del af uddannelse, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt. Vi har et godt teamsamarbejde i vagten.

Du vil herudover efter lyst og kompetence, have mulighed for varetage forskellige ansvarsområder som kan være med til at kvalificere til en hoveduddannelse uanset speciale. Herunder kvalitetsarbejde, tillidshverv, undervisning af både lægekolleger, medicinstuderende og plejepersonale. Desuden vil der være mulighed for at deltage i større og mindre forskningsprojekter udgående fra afdelingen.

Det medicinske vagtteam består af 2 mellemvagter, 2 bagvagter (medicinsk og kardiologisk), samt en medicinsk akutvagt dækket af speciallæger og H-læger i sidste del af uddannelse, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden en kardiologisk speciallæge i beredskabsvagt. Vi har et godt teamsamarbejde i vagten.

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Sarto, tlf. 78 42 16 01, mail: persar@rm.dk, eller uddannelsesansvarlig overlæge Jens Bak, tlf. 78 42 16 11 mail:jentveba@rm.dk, hvis du vil have yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet. Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Ansøgningsfrist: mandag d. 13/6-2021.

Samtaler: mandag 21/6-2021

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.