Reservelæge til kardiologisk team, Regionshospitalet Randers. Vi opslår hermed en 1-årig uklassificeret stilling som reservelæge på Medicinsk Afdeling, med primær tilknytning til det kardiologiske team. Stilingen er med start 01.07.20 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Lægen skal primært arbejde indenfor det kardiologiske felt, herunder i bagvagtsfunktion.
Du skal derfor selvstændigt kunne ekkokardiografere og have erfaring med håndtering af akutte kardiologiske problemstillinger. Du vil samtidig have mulighed for at udbygge kompetencer i forhold til din individuelle profil, og vil få tilknyttet mentor mhp dette.

Det kardiologiske team består af et kardiologisk-medicinsk sengeafsnit med 18 senge og ambulant funktion. I sengeafsnittet arbejder man i tværfagligt stuegangsteam med 3 læger. De ambulante funktioner er organiseret i hjerteklinikken.
Den akutte kardiologiske funktion er i akut kardiologisk team, der ligger i forbindelse med akutafdelingen. Her modtages patienter med akutte kardiologiske problemer, størstedelen udskrives direkte fra teamet, resten overflyttes til kardiologisk sengeafsnit. Vagten er todelt tilstedeværelsesvagt. Der er desuden en kardiologisk speciallæge i kardiologisk beredskabsvagt. Det øvrige medicinske vagthold består af en medicinsk bagvagt, også i to holds skift, og to mellemvagter indtil kl. 21, hvorefter der er 1 mellemvagt resten af natten.
Der er desuden alle dage en medicinsk speciallæge indtil kl. 22, der ser medicinske patienter i akutafdelingen. Det akutte arbejde organiseres i samarbejde med akutafdelingen.
I dagtid hverdage er mange indlæggelser konverteret til ambulante besøg i akut hjerteklinik, hvor bagvagten er med i opgaveløsningen.

Kendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk Afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling. Afdelingen har funktioner indenfor alle områder af de interne medicinske specialer. Der er 93-108 sengepladser fordelt på 4 sengeafsnit samt dialyseafsnit. Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af din individuelle profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved

  • Faglig kvalitet og uddannelse prioriteres højt
  • Medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
  • Et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del
  • Tværfaglighed har særlig fokus
  • Det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
  • Gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt

 

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.  En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Pernille Sarto 78 42 16 01, mail: persar@rm.dk eller specialeansvarlig overlæge Liv Gøtzsche, Tlf.: 30 38 71 89, mail: ligoet@rm.dk

Send din ansøgning elektronisk vedlagt relevante bilag.

Ansøgningsfrist: 8/6-2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.