Reservelæge til introduktionsstilling ved Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital Har du lyst til at være del af en dynamisk og spændende afdeling, hvor du vil lære hæmatologi og se både infektionsmedicin og intern medicin generelt, så er det måske lige dig vi søger.

Ansøgningsfrist: 03/11/2020 Aarhus Universitetshospital

Vi søger en læge til en et-årig introduktionsstilling (stillingsnr. 6620-14-04-i-53) ved Blodsygdomme. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter og er på 37 timer pr. uge.

Hvem er vi
Blodsygdomme har både højtspecialiseret hæmatologisk behandling og basal hæmatologi. Vi varetager udredning, diagnostik og behandling af blandt andet patienter med lymfeknudekræft, myelomatose, akutte- og kroniske leukæmier, samt allogen knoglemarvstransplantation. Afdelingen har i alt 45 senge fordelt på to afsnit, to klinikker, eget laboratorium og en diagnostisk enhed. Vi er 15 yngre læger og 24 speciallæger. Afdelingen har en aktiv forskningsenhed og et godt forskningsmiljø.

Vi kan tilbyde dig

 • ansættelse i en 12 måneders introduktionsstilling
 • en grundig introduktion til dine arbejdsopgaver
 • en god uddannelse i hæmatologi, men også i intern medicinske problemstillinger, herunder mange spændende infektioner
 • et godt læringsmiljø med fast undervisning mindst to gange ugentlig, og et godt samarbejde mellem speciallæger og yngre læger
 • fast teamtilknytning med daglige konferencer i mindre teams
 • engagerede speciallæger, der giver god faglig supervision
 • godkendt uddannelsesprogram
 • i-stillingen kvalificerer til at søge om hoveduddannelse i alle interne medicinske specialer
 • mulighed for at stifte bekendtskab med både klinisk og basal forskning.

Vi forventer af dig, at du

 • er aktiv og engageret i både faget og patienterne, samt i det tværfaglige samarbejde
 • bidrager positivt til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø
 • har interesse, nysgerrighed og lyst til at lære mere om det hæmatologiske speciale.

Dine arbejdsopgaver
Du indplaceres i forvagtslaget, der er 8-skiftet. Her vil du komme til at være forvagt i dagtid, have aften-nattevagter, arbejde i afdelingens diagnostiske enhed, og med mulighed for at gå stuegang og være i afdelingens klinik.

Forvagten er i tidsrummet kl. 23 til 8 et vagtfællesskab med Lever-, Mave- og Tarmsygdomme.
Afdelingens læger i i-stillinger deltager på skift i Akutafdelingens 21-skiftede vagtlag for i-læger.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved kontakt til ledende overlæge Niels Frost Andersen på nielande@rm.dk eller på www.auh.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.