Reservelæge søges til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser (S3), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby Et halvt års vikariat med mulighed for forlængelse er ledig til besættelse i Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 27/09/2020 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Stillingen kan søges af læger med ønske om at få et nærmere kendskab til spiseforstyrrelser og/eller børne- og ungdomspsykiatri.

Sengeafsnittet 3 for Spiseforstyrrelser:
Sengeafsnittet er et specialafsnit med høj specialiseret funktion for behandling af anoreksi. Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne i Region Midtjylland.

Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser har 14 senge til indlæggelse af anoreksipatienter – heraf er der 4 skærmede pladser.

Afdelingens miljøterapi er målrettet specialet. Vi arbejder eklektisk, og der planlægges forskellige behandlingsmæssige tiltag og forløb afhængig af patientens alder, sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde og har ansat sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter, læger, psykologer, socialrådgiver, diætist og fysioterapeut.

Vi er i gang med et kursusforløb for alle ansatte i mentaliseringsbaseret miljøterapi og arbejder fokuseret med nedbringelse af tvangsforanstaltninger.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå af følgende opgaver:

 • Indlæggelsesjournaler
 • Daglig stuegangsfunktion – herunder varetagelse af både somatiske og psykiatriske problemstillinger
 • Der er som udgangspunkt ikke vagtfunktion tilknyttet stillingen
Vi kan tilbyde:
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige og humoristiske kolleger i et tværfagligt miljø
 • Tæt sparring og oplæring hos erfarne læger i afsnittet
 • Indgående kendskab til spiseforstyrrelser og principper for behandlingen heraf
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Godt kollegialt sammenhold
Ansøgers kvalifikationer:
 • Ansøger skal have ønske om eller uddannelse i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, almen medicin eller intern medicin
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • Ansøger skal have interesse for spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger
Funktionsledende overlæge Line Ranzau Hansen, tlf. 2133 6522, mail: line.hans@ps.rm.dk
Afdelingssygeplejerske Annette Husum, tlf. 2485 4391, mail: annette.husum@ps.rm.dk

Ansøgningsfrist: Den 27.09.20.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt den 29.09.20.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.