Reservelæge søges til introduktionsstilling ved Nuklearmedicin & PET, Aarhus Universitetshospital Vi er en afdeling med et inspirerende læringsmiljø og med udpræget positiv tværfaglig samarbejde. Det giver i høj grad kvalitet, arbejdsglæde og humor i det daglige arbejde.

Dette job er udløbet

Vi har en ét-årig stilling som introduktionslæge (6620-34-61-i-01) ledig pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Inden for det nuklearmedicinske område beskæftiger vi os med klinisk fysiologiske undersøgelser, funktionel nuklearmedicinsk billeddiagnostik og behandling indenfor en bred vifte af forskellige sygdomme og organsystemer.

Rigtig mange af afdelingens undersøgelser kræver høj grad af samarbejde og koordinering både med faggrupperne imellem i afdelingen og med andre afdelinger, derfor er en positiv indstilling til samarbejde, problemløsning og tilgang til andre mennesker, af stor værdi.
Vi udfører undersøgelser for hospitalsafdelinger og praksissektor i Region Midtjylland samt i mindre omfang for hospitaler i andre regioner.

Vi er en afdeling i rivende udvikling og med stor forskningsaktivitet, som ledes af en dynamisk forskningsenhed, hvilket gør at man vil få rig lejlighed til at tage del i forskningen i afdelingen. Afdelingen havde i juni 2016 inspektorbesøg, hvor læringsmiljøet på afdelingen blev betegnet som excellent.

Nuklearmedicin & PET har ca. 125 fultidsstillinger, herunder 13,7 speciallæger og 7,5 reservelæger, 6 hospitalsfysikere og 9 radiokemikere.  På apparatursiden har vi 5 PET/CT, 4 SPECT/CT, 1 HRRT, 1 PET/MR, 3 gammakammeraer og 3 cyklotroner koblet op til 13 hotcells.

I 2015 udførte vi over 30.000 undersøgelser og behandlinger indenfor en lang række specialer, bl.a. onkologi, endokrinologi, ortopædi, neurologi, kardiologi, nefrourologi, gynækologi, pædiatri og infektionsmedicin. Vi har et tæt og godt samarbejde med de kliniske afdelinger omkring udredning og behandling., hvilket bl.a. omfatter adskillige MDT- konferencer.

Introduktion til specialet

 • Varierende og udfordrende dagligdag med kontakt til mange andre faggrupper og specialer
 • Ved metoder som PET/CT og SPECT/CT har specialet mulighed for at kombinere fysiologi med anatomi og hermed bidrage væsentligt til diagnostik, stadieinddeling af sygdomme og terapimonitorering
 • Med såvel de fysiologisk som de billeddiagnostiske undersøgelser er der både noget for den matematiske begavelse og for den visuelle betragtende hjerne
 • Behandling med radioaktive lægemidler giver muligheder for tværfagligt teamarbejde
 • Gode muligheder for at bidrage til udvikling af specialet
 • God supervision og sidemands/mester oplæring er en vigtig del af grunduddannelsen i specialet
 •  Du vil have et tæt samarbejde med dine lægekollegaer.

Hvad laver nuklear-medicineren

 • Varierende funktioner med visitation og beskrivelser af forskellige typer undersøgelser
 • Fysiologisk og/eller medikamentel belastning af hjertet i forbindelse med hjerteperfusionsundersøgelser
 • Daglig intern konference
 • Eksterne konferencer med radiologisk afdeling og de kliniske afdelinger
 • Kvalitets- og udviklingsarbejde
 • Rig mulighed for forskning og fordybelse
 • Vagt frit speciale (arbejdstid 8-15.30).

Ansættelsen indledes med udførlig introduktion, og du vil få grundig supervision og feedback på dit arbejde på de daglige konferencer. Der er ugentlig case gennemgang og månedlige undervisningsmøder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge Anne Arveschoug på 2240 4917 eller på annearve@rm.dk.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så er klinisk fysiologi og nuklearmedicin formentligt lige noget for dig.  Motiveret ansøgning, CV og autorisationsbevis sendes elektronisk via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25 – 26, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.