Reservelæge søges til introduktionsstilling Regionspsykiatrien Midt

Dette job er udløbet

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DuVwHGWU3ao]

 

Til introduktionsstilling søger vi en reservelæge med henblik på videreuddannelse til speciallæge i psykiatri pr. 1. maj 2020 eller efter aftale. Stillingen giver mulighed for at stifte bekendtskab med såvel ambulant som stationær psykiatri.

I Regionspsykiatrien Midt er både sengeafsnittene og de ambulante klinikker diagnoseopdelte.

Om arbejdet
Arbejdet vil omfatte udredning, diagnostik og behandling samt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere herunder:
Andre sengeafsnit og klinikker
Praktiserende læger og patienter fra Silkeborg, Skive og Viborg kommuner.

Reservelægen skal indgå i et 22-skiftet forvagtslag med dagtjeneste med efter-følgende rådighedstjeneste fra vagtværelse.

Om arbejdsstedet
Vi har et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone.

Fokus på uddannelse
Psykiatrien lægger vægt på en systematisk uddannelse af læger, hvorfor der foreligger et godkendt uddannelsesprogram og et formaliseret undervisningsprogram med ugentlig undervisning. Der gives endvidere supervision i psykoterapi. Grunduddannelsen i psykoterapi består af en praktisk del som finder sted på den afdeling hvor lægen er ansat, og en teoretisk del, som her udbydes i Region Midt som et samarbejde mellem de psykoterapeutiske overlæger på AUH-Risskov og Center for Kompetenceudvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Yngre Læger for underordnede læger. Stillingen er omfattet af Ny Løn.

Der gøres opmærksom på, at stillingen er omfattet af en forsøgsordning i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2022, der kører i Videreuddannelsesregion Nord, hvor introduktionsstillinger på en række geografier og indenfor en række specialer forlænger 6-årsfristen.
Der kan læses mere om forsøgsordningen her: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/femarsfristen/forsogsordning/

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller indsendes digitalt via stillingsopslaget senest søndag den 9. februar 2020.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale.

Struktur- og funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 4000 eller på mail: Kirgoe@rm.dk

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.