Reservelæge i introduktionsstilling til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

Dette job er udløbet

1 reservelægestilling i introduktion (6630-20-15-i-02) til specialet Akutmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale. Stillingen er en 1 årig fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Om stillingen
På Akutafdelingen, bliver du en del af en afdeling, hvor fokus er på den gode modtagelse og stabilisering af de akutte patienter. Vi stræber efter at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af det akutmedicinske fagområde. Det gode patientforløb bliver blandt andet skabt af et godt arbejdsmiljø, hvor ordentlighed, dygtighed, humor og åbenhed indgår.

Vi tilbyder:

 • En aktiv arbejdsdag med spændende faglige udfordringer
 • God supervision fra egne akutlæger, men også andre afdelingers speciallæger
 • Uddannelse som specialist i modtagelse, primær diagnostik og behandling af akutte patienter inden for de fleste lægelige specialer
 • Uddannelse i basal ultralydsdiagnostik
 • Godt fagligt og socialt miljø
 • Morgenundervisning på alle hverdage
 • Simulationstræning samt kvartalsvis uddannelsesdage for intro- og HU-læger i akutmedicin.
 • Deltagelse i kurset Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) samt obl. vejlederkursus.
 • Sammenhæng mellem patientansvar og kompetencer. Herunder mulighed for at agere teamleder på Akut Modtage Team-kald (modtagelse på traumestuer) samt teamansvarlig med ansvar for flow.

Vi forventer af dig at:

 • Du trives i en uforudsigelig hverdag med akutte patienter fra alle specialer
 • Du aktivt opsøger læringsmuligheder og teoretisk viden
 • Har lyst til at være rollemodel og vejleder for KBU-lægerne
 • Du indgår i dialog om diagnostik og behandling af patienterne både tværfagligt og tværsektorielt
 • Du har forståelse for vigtigheden af flow i afdelingen på patientsikker vis
 • Du har interesse i forskning og udvikling inden for akutområdet
 • Du prioriterer et godt arbejdsmiljø og en god tone, såvel over for patienterne, som mellem kollegaer.

Om Akutafdelingen

Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige
samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse
højt.

Ud over de 8 fastansatte akutlæger (normeret til 19) samt faste vikarer er der i afdelingen normeret med 23 yngre læger fordelt mellem introduktionslæger i akutmedicin, KBU læger, AP-læger og HU-læger i Akutmedicin. En meget stor del af plejepersonalet har stor erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen hører til i det nye akuthus og består af Akutafsnit 1,

Akutafsnit 2, Skadestuen, Traumeområde, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg,

Hospitalsvisitationen, Fysio- og ergoterapiafsnit og Akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte. Du vil i en introduktionsstilling kun have funktion på Regionshospitalet Viborg

på Akutafsnit 1, Akutafsnit 2 og i skadestue/traumeområde.

Afdelingen modtager langt de fleste af hospitalets akutte patienter. Børn modtages i

Akutafdelingens særlige børnemodtageafsnit, der er bemandet med pædiatriske læger.

Akutafdelingen modtager omkring 100 akut syge patienter dagligt hele året.

Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden

nye initiativer, herunder indlæggelser i eget hjem, koordinering samt udvikling af nye forløb.

Vagtforhold

Du vil indgå i mellemvagtslaget, hvor du selvstændigt står for patientbehandlingen under supervision af døgndækkende speciallæge.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

 Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Karen Raben Kudsk tlf. 7844 5111 eller karekd@rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest d 19.marts 2023.

Samtaler forventes afholdt torsdag d. 23. marts 2023

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen