Reservelæge i introduktionsstilling søges ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital En introduktionsstilling, 6620-11-01-i-03, ved Lungesygdomme er ledig fra 1. februar 2023. Ansættelsesvarighed er 1 år.

Ansøgningsfrist: 30/11/2022 Aarhus Universitetshospital

En introduktionsstilling, 6620-11-01-i-03, ved Lungesygdomme er ledig fra 1. februar 2023. Ansættelsesvarighed er 1 år.

Som led i stillingen i det lungemedicinske speciale er der etableret en rotationsordning i afdelingens afsnit.

Du opnår således kompetence indenfor

  • lungemedicinsk stuegang
  • modtagelse og behandling af den ”brede” intern medicinske patient
  • lungemedicinsk og allergologisk ambulatoriefunktion
  • lungecancerudredning
  • udredning af interstitiel lungelidelse.

 

Herudover har vi i Lungesygdomme 4 strategiske indsatsområder for vores uddannelsessøgende læger. Inden en evt. ansættelse vil vi sammen afklare, hvor dit primære interesseområde ligger.

  • Læge med forskningsinteresse. Vi tilbyder dig samtale med professor og forskningsansvarlig overlæge og vil lægge en individuel plan for udvikling af din forskningsinteresse
  • Læge med interesse for praktiske håndgreb – ultralyd, drænanlæggelse, bronkoskopi. Vi lader dig starte i det afsnit, der primært varetager disse indgreb, så vi sikrer din oplæring og dermed din erfaringsudvikling
  • Læge med interesse for administration – skemalægger, UKYL-føl, UTH, organisation og ledelse. Vi har erfarne læger, der besætter disse poster, og vil lade dig følge ét af områderne for med tiden selv at stå for én eller flere opgaver
  • Læge med interesse for klinikken inden for det medicinske område. Områder som ilt og ventilationsstøtte, respiratorbehandling, high-flow iltbehandling. Udredning og behandling. Respirationsfysiologi og belastningsundersøgelser.

Du får mulighed for hyggeligt samvær med dynamiske kolleger og vil blive opfordret til at tage del i forskningen ved afdelingen. Vi prioriterer undervisning og udvikling højt.

Stillingen er forudsat færdiggørelse af KBU. Der erhverves erfaring inden for intern medicin og specielt lungemedicin.

Stillingen er klassificeret til introduktionsstilling i intern medicin.

Du indplaceres i den normale dagtjeneste og i fælles medicinsk tilstedeværelsesvagt med deltagelse i Akut fællesvagten i Akutafdelingen samt vagt på sengeafsnittet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Kontakt evt. uddannelsesansvarlig ledende overlæge Nina Voldby, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N på 2726 7928/2388 2312 eller på ninavold@rm.dk for nærmere information.

Ansøgningsfrist senest den 30. november 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.