Reservelæge i introduktionsstilling søges ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital Ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, er en 1-årig stillinger som reservelæge (Introduktionsstilling nr. 6620-16-01-i-4) ledig pr. 1. november 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 25/09/2021 Aarhus Universitetshospital

Infektionssygdomme modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse.

Afdelingen er normeret til 22 senge og har omkring 1.600 indlæggelser årligt. Herudover har afdelingen et ambulatorium med ca. 12.000 besøg årligt, primært patienter med kroniske, virale infektioner (herunder HIV og hepatitis), langvarige bakterielle infektioner, cystisk fibrose samt immundefekt.

Senest er etableret en senfølgeklinik til udredning og behandling af svære post-covid tilstande.

Den lægelige normering i den kliniske del af afdelingen omfatter 1 ledende overlæge/professor, 5 kliniske overlæger, 7 afdelingslæger (heraf to med primær vagtfunktion i Akutafdelingen), 6 uddannelsessøgende læger i hoveduddannelsesforløb, 3-4 introduktionsstillinger, 2 stillinger i dermatologisk sideuddannelse samt 3 basislæger. Den kliniske del af afdelingen har ca. 100 ansatte.

Der er til afdelingen knyttet et forskningsafsnit med en række forskere, der hovedsageligt er ansat af universitets- og fondsmidler.

Stillingen har dagtjeneste, 1-skiftet mandag-søndag. Arbejdstid i vagt fra 07.00 – 23.00. Fra 23.00 – 07.00 varetages forvagten på Infektionssygdomme af reservelæger fra afdeling for Nyresygdomme. I tidsrummet 18.00 – 23.00 passer forvagten på Infektionssygdomme også patienterne på afdeling for Lever-, mave- og tarmsygdomme (fællesvagt).

Herudover deltager du i et døgndækkende vagtlag på Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital (AUH), sammen med introduktionslæger ansat ved de øvrige medicinske afdelinger på AUH.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysningerne fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Hanne Arildsen på 4045 9748 eller på hannaril@rm.dk eller ledende overlæge Lars Østergaard 7845 2800 eller på larsoest@rm.dk.

Ansøgning, redegørelse for faglige fremtidsplaner samt CV indeholdende autorisations ID vedhæftes i PDF-format.

Samtaler forventes afholdt i uge 39, 2021.

Søg stillingen vian “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.