Reservelæge i introduktionsstilling søges ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Karkirurgisk Sektion, er en 1-årig introduktionsstilling (i-nr. 6620-26-31-i-1) ledig til besættelse den 1. januar 2021, eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Karkirurgi omfatter udredning, behandling og kontrol af patienter med kredsløbslidelser og åben kirurgisk behandling af komplekse sygdomme i teamsamarbejde med andre specialer. Hovedvægten er klassisk åben kirurgi for okklussiv arteriosklerose og aneurismer lokaliseret til hals, brystkasse, bug og ekstremiteter. En del procedurer foretages med endovaskulær teknik, der supplerer, men aldrig kan erstatte den åbne kirurgi. Medicinsk behandling af de karkirurgiske patienters kroniske komorbiditeter varetages også af specialet.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og afdelingen deltager i studenterundervisning.

Stillingen har vagt på tjenestestedet fælles med Hjerte- og Lungekirurgisk Sektion alle dage. Vagthyppigheden er 8-skiftet, og belastningen i nattetimerne er moderat. Ud over vagtfunktion er der dagtidsfunktion fra 08.00 til 15.30. Stuegang foregår med mulighed for supervision og elektiv journalskrivning udføres kun i begrænset omfang af afdelingens reservelæger.

Afdelingen tilbyder et uddannelsesmiljø med stærkt fokus på kirurgiske færdigheder og oplæring, da det daglige arbejde foregår på operationsgangen, hvor afdelingens reservelæger assisterer til de kirurgiske indgreb. Der vil være god mulighed for træning af kirurgiske færdigheder og ultralydsdiagnostik, der er en integreret del af Karklinikken. En meget stor del af patienterne udredes med CT-skanning, som man derved opnår rutine i tolkning af. Afdelingen har gode forskningsfaciliteter med et selvstændigt forskningsafsnit og en velfungerende dyreeksperimentel forskningskælder.

Der er mulighed for meritoverførsel mellem introduktionsstillinger i de fem kirurgiske specialer, Karkirurgi, Kirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 48, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.