Reservelæge i introduktionsstilling eller uklassificeret stilling søges ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som introduktionsstilling (6620-02-01-i-05) eller en uklassificeret stilling på afdeling for Hjertesygdomme er ledig til besættelse 1. juni 2020 eller efter aftale. Stillingen er kvalificerende for alle interne medicinske specialer. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder

  • en et-årig ansættelse i en introduktions- eller uklassificeret reservelægestilling.

Afdelingen har et stort flow af patienter, både akutte og elektive. Som reservelæge vil du få funktion som forvagt. De specielle opgaver i afdelingen betyder, at du vil få 2-3 måneders vagtfri introduktion, hvor du vil blive bredt eksponeret for både den almene kardiologi og den mere specifikke kardiologi.

Der er en række formelle uddannelsestilbud

  • 2 x én uges ekkooplæring i ambulatoriet de første 3 måneder
  • ugentlig teoretisk/case-baseret undervisning ved morgenkonference
  • ugentligt bed-side undervisning, ekko-undervisning og EKG-undervisning.

Afdelingens uddannelsesmiljø er derudover velkendt for høj grad af læring i alle patientrelaterede kontakter, idet der altid er adgang til at konferere.

Afdelingen kan, ud over det obligatoriske vejlederkursus samt obligatorisk genoplivningskursus (niveau III), også tilbyde fri med løn til deltagelse på ALS-kursus samt DCS ekkokurser. Andre kurser, efter eget ønske, kan der forhandles om individuelt.

Som universitetsafdeling har vi et stort antal medicinstuderende, og den daglige supervision og undervisning af studenterne er en naturlig del af introduktionsuddannelsen. Derudover har vores forskningsafdeling en aktiv profil, og gradvis engagement i afdelingens forskningsmiljø vil være en naturlig del af ansættelsen.

Vi søger
En som har stor interesse for intern medicin/kardiologi eller et andet relevant speciale (fx thoraxkirurgi eller anæstesi). Du har lyst til at være i et miljø med akutte patientforløb og behov for hurtig handling, men samtidig med bevaret ro, så faglighed og patientens tarv altid er i centrum. Du værdsætter høj ekspertise og er i stand til at fordybe dig i udvalgte emner og interesseret i konstant at opdatere din viden på det kardiologiske område.

Formalia
Stillingen er en reservelægestilling, som er egnet for læger, som er interesseret i at blive introduceret til eller kompetenceudviklet indenfor intern medicin, især kardiologi.

Reservelægerne indgår i forvagtslaget med dagtjeneste og aften-nattjeneste. Aktuelt fordeles arbejdet uden rul, men i overensstemmelse med overenskomsten forligger vagtplanen senest en måned før.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Vibeke Guldbrand på viberasm@rm.dk.

Ansøgningsfrist er mandag den 13. april 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 15. april 2020.

Hvis du kan se dig selv i vores afdeling, så hører vi gerne fra dig.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.