Regionspsykiatrien Horsens søger en afdelingslæge eller overlæge til nyt sengeafsnit O3 Vi styrker behandlingstilbuddet i Regionspsykiatrien Horsens med et nyt sengeafsnit O3 – kom og bliv en del af teamet.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge (afdelingslæge eller overlæge) med tiltrædelse den 1. jan. 2024 eller efter aftale. Der er i udgangspunktet tale om en fuldtidsstilling.

Det nye sengeafsnit O3 er et skærmet afsnit med 12 sengepladser, der forventes at åbne 1. sep. 2024. Inden åbningen vil du sammen med de øvrige ansatte på O3 få indflydelse på opstartsfasen, den løbende udvikling af behandlingsindsatsen og få mulighed for at præge din rolle i teamet.

Indtil O3 åbner, vil du blive tilknyttet ét af vore eksisterende sengeafsnit. Her vil du lære afdelingen at kende, herunder fleksibiliteten mellem vores afsnit og samarbejdet på tværs af faggrupper og samarbejdsparter uden for egen afdeling/sektor, som vi vægter højt.

Vi er en afdeling med ca. 240 medarbejdere, hvor der er kort mellem mennesker. Vi samarbejder på tværs for at give bedst mulig behandling og understøtter hinanden i, at vores indsatser lykkes. Afdelingen er beliggende ca. 1½ km. fra centrum med rig mulighed for offentlig transport. Speciallæger understøttes af lægesekretærer og stabsmedarbejdere både administrativt og ift. udviklingsopgaver.

Som afdelingslæge/overlæge har du følgende opgaver og ansvarsområder:

 • deltage i behandlingsarbejdet
 • udarbejde behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • medansvarlig for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet
 • medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed over for personalet
 • selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter
 • instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • medansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes, og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden
 • supervision og sparring med læger under uddannelse og medicinstuderende
 • undervisning i somatikken ved behov
 • vejledning til bagvagt (uddannelseslæger) og forvagt herunder supervision på somatiske tilsyn

Vi lægger vægt på:

 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø
 • imødekommende inddragelse af patienter og pårørende
 • det gode, tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • forebyggelse af unødig anvendelse af tvang
 • en god faglig kultur understøttet af en NAU tilgang (neuroaffektiv udviklingspsykologisk tilgang)

Dine kvalifikationer:

 • speciallæge i psykiatri eller andet relevant speciale
 • veludviklet evne til samarbejde og kommunikation
 • der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper
 • gerne kendskab til forbedringsmodellen
 • er fleksibel og kan hjælpe andre steder i organisationen ved behov
 • kan arbejde med komplekse problemstillinger
 • har godt kendskab til afdelingens samarbejdspartnere

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe med fleksibelt antal vagter efter aftale.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse, som kan hentes på denne side.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Lisbeth Uhrskov mobil 2047 1382.

Ansøgningsfrist: 15. dec. 2023.
Ansættelsessamtaler: 20. dec. 2023.

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Vi styrker behandlingstilbuddet i Regionspsykiatrien Horsens med et nyt sengeafsnit O3.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende på Regionshospitalet Horsens og med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling af borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til det psykiatriske hospital i Region Midtjylland.

Du kan læse mere om vores afdeling her.

 

 

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.