Regionshospitalet Randers søger speciallæge i kardiologi til afdelingslæge stilling. Medicinsk Afdeling, Hjertemedicinsk afsnit søger en afdelingslæge til 1/12-2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 13/10/2022 Regionshospitalet Randers

Vi søger en afdelingslæge som vil indgå i et team, hvor aktiv og positiv udvikling er i fokus tværfagligt.

Vores nye afdelingslæge skal have lyst og vilje til ikke blot egen faglig udvikling, men også udvikling inden for ledelse, organisation og tværfag undervisning i Hjertemedicinsk team.

Vi er i gang med spændende udvikling inden for både den kardiologiske blok, men også i samarbejde med vores kollegaer fra andre team som geriatri, lungemedicin og infektionsmedicin.

Vi har et aktiv forskningsmiljø inden for kardiologien, som der er mulighed for at deltage i og som inden for de sidste år har produceret forskning, som har ændret internationale kliniske retningslinjer.

Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglighed anser vi som grundværdier i samarbejdet med vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. De er sammen med kontinuerlig udvikling af det kardiologiske fagområde vores fokus både i vores daglige arbejde og i udviklingen af vores langtidsstrategi.

Vi søger kollegaer til et afsnit som består af hjertemedicinsk sengeafsnit MSC med 20 senge, en Akut Hjerteklinik (HAK) som er åben imellem kl. 8 og kl. 18 på hverdage, en hjerte-CT funktion samt en stor og dynamisk blandet hjerteklinik.

Du vil have del i alle funktioner samt deltage i vores vagt enten som kardiologisk bagvagt eller ved at gå stuegang på Hjertemedicinsk afdeling weekender/helligdage. Antallet af vagter per. mdr. aftales med afdelingsledelsen efter ønsker.

Lige nu er der ansat 7 kardiologiske speciallæger, hvor af 1 er på deltid.

 

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk Afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 80 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet kardiologi også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk Afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

 

Søg job via “søg job” – knappen

 

Ansøgning skal være modtaget senest den 13/10-2022.

Samtaler på Regionshospitalet Randers den 20/10-2022.

Ved ønske om yderligere oplysninger:

Cheflæge Pernille Sarto, telefon 78421601

Ledende Overlæge (Kardiologi) Bo Løfgren

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.