Regionshospitalet Gødstrup Hjertesygdomme Introduktionslægestilling Introduktionslæge til Hjertesygdomme - vær med fra starten i det nye supersygehus Gødstrup

Dette job er udløbet

Til Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest/Regionshospitalet Gødstrup søger vi en introduktionslæge i ‘Intern medicin’ pr. 1. december 2021 eller efter aftale.

I lighed med resten af Hospitalsenheden Vest, flytter Hjertesygdomme ind i det nye Regionshospital i Gødstrup i starten af 2022. En begivenhed som vi har set frem til og planlagt igennem lang tid, og hvor slut-spurten nu er indledt.

Så vil du være i blandt de første medarbejdere i et helt nyt og fantastisk supersygehus Gødstrup, er chancen der nu.

Organisation og funktion
Aktuelt er vi på afdelingen 9 overlæger og 5 afdelingslæger. Der er fem hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen. Vi har løbende 7-8 introduktionslæger ansat, og et varierende antal HU-læger i tilgrænsende specialer, i fokuserede forløb.

Hjertesygdomme er både i Gødstrup og i Center for Sundhed i Holstebro.
I Gødstrup er der sengeafsnit med plads til 27 patienter, og deldøgnsafsnit med 5 sengepladser. Modtagelsen af de visiterede akutte hjertepatienter i Gødstrup foregår direkte i afdelingen.

Derudover er der en stor ambulant funktion som bredt dækker udredning, behandling og kontrol indenfor det kardiologiske speciale, for borgerne i den vestlige del af regionen.

Afdelingen har også et stort kardiologisk forskningsafsnit – Universitetsklinik for diagnostik, behandling og rehabilitering af iskæmisk hjertesygdom.

Der er invasiv kardiologisk funktion i Gødstrup, hvor Hjertelaboratoriet er bestykket med to rum til pacemakerimplantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT og Hjerte-MR, og med tæt samarbejde mellem radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling
I Center for Sundhed i Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage.

Uddannelse er et prioriteret område i afdelingen
Driften af afdelingen er derfor tilrettelagt således, at der er i ambulatoriefunktioner er tæt tilgang til supervision, ligesom der i både stuegangsfunktioner og i akutte funktioner er meget tæt tilgang til speciallæger. Yngre læger går i såkaldt ”makkerskab” med mere erfaren kollega. Introduktionslægen har derfor mulighed for en hurtig og tryg kompetenceudvikling til gavn for patienterne, den uddannelsessøgende og afdelingen.

Før start på introduktionsstillingen aftaler vi foreløbige uddannelsesmål for din ansættelse, herunder en plan for at lære de store sygdomsgrupper i kardiologien og for at lære dig op i ekkokardiografi.

Der afstemnings forventes fra start i de individuelle uddannelsesplaner, og der anvendes bl. a fokuserede ophold i ekkosektion og superviseret oplæring i transthorakal ekkokardiografi med brug af kompetence-evaluering. Afdelingen bruger endvidere kompetenceskemaer til evaluering af både vagt og klinik. Der er opsat vejledermøder og afdelingen arbejder endvidere lige p.t. på at indføre invers feed-back.

I Hjertesygdomme er der i 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagten  består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling. Bagvagten består af speciallæger og læger i slutningen af hoveduddannelsesstilling.

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der gives tillæg efter Ny Løn ved afsluttet ph.d.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: ledende overlæge Troels Niemann, tlf. 30709012

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 4. november 2021.

Stillings- og funktionsbeskrivelse