Region Sjællands nye Nærklinik i Nakskov søger speciallæge i almen medicin Vil du være med til at videreudvikle praksisområdet i Region Sjælland i et erfarent og stærkt tværfagligt samarbejde? Og vil du understøtte at lægeklinikkerne i yderområderne fremover også varetages af speciallæger i almen medicin? Så søg den nye stilling som speciallæge i almen medicin til Region Sjællands første nærklinik i Nakskov.

Dette job er udløbet

Region Sjælland har fået tilladelse til at oprette nærklinikker i de områder, hvor lægedækningen er truet, og den første nærklinik er åbnet i Nakskov den 1. marts 2020.

Vi søger en speciallæge, som har et ønske om at kunne fordybe sig lægefagligt i et solidt fagligt miljø, og være aktiv på udviklingsområder, som skal komme patienten til gode. Region Sjælland vil drive klinikken og påtage sig ansvaret for personaleledelse og for den økonomiske opgave. Såfremt du om nogle år kunne blive nysgerrig på dette område, vil der være muligheder for også at få denne læring.

Med strategien ”Region Sjælland på forkant” ønsker man at afprøve modeller med selv at drive og videreudvikle praksisområdet, herunder afprøve nye former for organisering og omstilling af almen praksis. Alt sammen for at sikre borgerne også fremadrettet vil have mulighed for et tilbud om en praktiserende læge.

Ønsket er at sikre almen praksis i de lægetruede områder i regionen samt at udvikle almen praksis organisatorisk og digitalt, – både i samarbejde med kommuner og i samarbejde med andre almene praksis eller private aktører.

Nytænkning og initiativer bygges op i nærklinikken, og der gives mulighed for fleksibilitet i forhold til både samarbejde, arbejdstid og udbygning og anvendelse af digitale løsninger. Der foretages en prioritering af indsatserne, så de giver mening geografisk.

Der lægges vægt på et stærkt tværfagligt samarbejde.

Hvis du brænder for at udvikle områder og gerne vil have indflydelse på den fremtidige organisering af praksis området er dette en unik mulighed.

Vi søger:
Du kan være nylig eller snart færdiguddannet og vil gerne ansættes i en praksis, uden at skulle have den økonomiske investering og den opgave, som det medfører at være selvstændig praktiserende. Du kan også være erfaren speciallæge i almen medicin, der ønsker at bruge din viden og erfaring på en ny måde i samarbejde med en større enhed.

Det væsentlige er, at du er med til at give patienterne følelsen af, at de har en nær og tryg kontakt med deres læge. Derudover er du med til at drive en almen praksis, hvor du afprøver og udvikler forbedringer, så borgerne i større grad oplever et ”Sundhedsvæsen tæt på dig”. Et arbejde, der ikke er afprøvet andre steder, som du dermed kan være med til at påvirke og udvikle.

Du vil sammen med dygtige kolleger være med til fortsat at udvikle og drive nærklinikken, og den kan vokse i takt med øget patientindtag. Der vil være flere læger ansat, en praksis manager, sygeplejersker, sekretær og andre aktuelle fagprofessioner.

Der vil blive taget hensyn til, at der afsættes tid til udvikling og tværfaglig dialog dagligt.

I stillingen indgår mindre vagtforpligtelse, som deles med de øvrige læger i klinikken.

Du vil have en tæt kontakt til funktionschefen for nærklinikker, som også vil afholde de fornødne udviklingssamtaler med dig. Den daglige ledelse varetages af praksis manageren.

Personlige egenskaber

 • Du formår at være inkluderende og delegerende i forhold til patientforløb
 • Du er villig til at afprøve forskellige og nye former for konsultationer og tværfaglige tiltag
 • Du ser digitalisering som fremtiden i sundhedsvæsenet
 • Du har et ønske om at udvikle dig fagligt og ledelsesmæssigt
 • Du har veludviklede samarbejdsevner
 • Du er nytænkende
 • Du er med til at styrke samarbejdet med kommuner og Sygehuse ved afprøvning af tværsektorielle samarbejdsformer
 • Du er med til at styre mod opnåelse af målbare effekter på relevante nøgletal

Sprog & IT:

 • Du er fortrolig med brug af Office pakken, Internet og anvender i dag PC som et naturligt værktøj i din hverdag og er åben for udvikling og anvendelse af digitale løsninger
 • Du har eventuelt erfaring med anvendelse af lægesystemet Novax, men hvis ikke finder oplæring sted
 • Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale, samt gerne tysk, pga. turister i området og den fremtidige Femern forbindelse

Er du interesseret i at høre nærmere om stillingen er du velkommen til at kontakte Managing Partner Birgitte Dyreborg, Nordic Search Group på telefon 20 34 97 07.

Din ansøgning og CV bedes du sende til Marian Sinvani ms@nordicsearchgroup.com.