Psykologstilling ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Herning Kunne du tænke dig et arbejde i en travl, dynamisk og fagligt stærk afdeling, som arbejder tværfagligt og på baggrund af en bio-psyko-social helhedsforståelse?

Dette job er udløbet

Så har vi har en ledig psykologstilling ved vores afsnit i Herning, beliggende ved Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61. Der er tale om en fast stilling. Der er i alt 17 psykologer fordelt på begge vores afsnit i hhv. Herning og Aarhus.
I Aarhus holder vi til ved Regionshuset, Olof Palmes Allé 17. Fra efteråret 2021 flytter vores Herning-afsnit til Det Nye Hospital i Vest, Regionshospitalet Gødstrup.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering betjener kommuner i hele Region Midtjylland med psykologiske og socialmedicinske ydelser. I Klinisk Funktion foretager vi både mono- og tværfaglige helbredsvurderinger af klienter henvist fra de kommunale rehabiliteringsteam.
Som psykolog tilknyttet Herningafsnittet er den primære opgave både behandling af voldtægtsramte og udfærdigelse arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser af henviste borgere fra de vestlige kommuner i regionen.
Behandlingen af voldtægtsramte foregår i et samarbejde med Center for Voldtægtsofre ved Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Herning.
Ved de arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser har vi har fokus på udredning og vurdering af funktionsevne og rehabilitering, særligt ift. arbejdsmarkedet og/eller uddannelse. Der er ofte tale om borgere med komplekse psykiatriske problemstillinger, hvor der er behov for differentialdiagnostisk udredning og vurdering. Der anvendes derfor typisk et bredt testbatteri til afdækning af kognitive, psykiske og personlighedsmæssige faktorer.
I perioder kan der komme andre opgaver som f.eks. sundhedsfaglig sparring med kommunale sagsbehandlere, rehabiliteringstilbud rettet mod forskellige borgergrupper, kognitiv træning og evt. supervision. Du kan læse mere om afdelingen og vores virksomhedsgrundlag på vores hjemmeside: www.socialmedicin.rm.dk

Vi søger en psykolog, som

 • er autoriseret
 • har specialistuddannelse eller godt på vej med speciale indenfor psykopatologi,
  psykoterapi, neuropsykologi, sundhedspsykologi eller specialpsykolog i psykiatri
 • har erfaring med traumebehandling eller anden terapeutisk erfaring
 • har bred erfaring med psykologisk undersøgelse og testning, både kognitivt og personlighedsmæssigt (fx WAIS-IV, D-KEFS, DIVA, PSE, ADOS, SCID-5, NEO-PI-3)
 • har klinisk erfaring med diagnosticering af psykiatriske lidelser og evt. udviklingsforstyrrelser
 • har erfaring/interesse for tværfagligt samarbejde med bl.a. psykiater, sociallæger og socialrådgivere
 • har et godt humør og trives i en travl hverdag
 • har et vist kendskab til det kommunale system
 • har flair for skriftlig formidling af psykologfaglige problemstillinger
 • har IT-kompetencer på brugerniveau

Arbejde hos os indbefatter også

 • et godt kollegialt og dynamisk miljø med dygtige og engagerede kollegaer
 • en stor og velfungerende psykologgruppe
 • fast tværfaglig og monofaglig supervision
 • mulighed for kompetenceudvikling
 • stor selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen
 • arbejde på indtægtsdækkede vilkår

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2021.

It-kompetencer på brugerniveau forventes

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner.

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest mandag den 16. november 2020. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 23. november 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende psykolog Camilla Rasmussen,

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.