Psykolog ved Børne- og Ungeteamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby Vi søger en psykolog til en et-årig ansættelse ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser. Stillingen er på 37 timer og kan besættes 1. september 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Ambulatoriet for børn og unge er en del af Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA),  Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), som er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland.

PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og i Børne- og Ungeteamet i Risskov udredes og behandles patienter under 18 år fra den østlige del af Region Midtjylland.

Vi er et tværfagligt team bestående af 3 læger, 6 psykologer, 2 distriktssygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 diætist, 1 socialrådgiver og 2 sekretærer. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i Klinik for Spiseforstyrrelser og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Og vi kan tilbyde et grundigt introduktionsprogram.

Alle behandlingsforløb starter med en grundig forundersøgelse. Behandlingen foregår som familiebaseret behandling eller som en kombination af familiebaseret behandling og gruppebehandling i mestringsgruppe. Ved behov for intensivering består behandlingen af spiseværksted, hjemmebesøg ved distriktssygeplejerske og en evt. kortvarig indlæggelse. Ved symptommestring tilbydes stabiliserende gruppeterapeutisk forløb. Der er månedlige pårørendeaftener.

Den daglige ledelse af teamet varetages af en psykolog og en overlæge.

Der er på PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Psykologen indgår i psykologgruppen på Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Der vil blive lagt vægt på ansøgere med erfaring indenfor Børne- og Ungdomspsykiatri og behandling af spiseforstyrrelser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos psykolog Jonna Winther på tlf. 2169 4838 eller hos overlæge Anne Grønfeldt på tlf. 2371 1916.
Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: fredag den 14.6.2019

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 25.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale