Psykolog til Udredningsenheden under Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse d. 01.05.21 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Afdeling for Depression og Angst tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vores kerneopgaver.
Vi arbejder løbende på at styrke afdelingens faglige profil, som understøtter vores status af at være en del af et universitetshospital. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder inden for udredning og behandling.

 

Medarbejderstaben i Afdeling for Depression og Angst omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, fire ambulante klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus med hver deres funktionsledelse. Udredningsenheden er organisatorisk forankret i Klinik for Bipolar sygdom, som har ca. 45 ansatte. Klinikken varetager udredning og behandling af patienter med bipolar lidelse på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Udredningsenheden

Udredningsenheden er et lille tværfagligt team, hvis kerneopgave er udredning af patienter henvist til psykiatrien med henblik på stillingtagen til, om patienten tilhører psykiatriens målgruppe samt relevant initialbehandling. Der lægges særlig vægt på hurtig udredning af høj faglig kvalitet inden for gældende politiske tidsfrister (UBR < 30 dage), og som findes nyttig af henvisende såvel som modtagende instanser. Arbejdet stiller høje krav til selvstændighed, og der er tale om et udfordrende og spændende differentialdiagnostisk arbejde med patienttyper fra psykiatriens samlede diagnostiske spektrum. Udredningsenheden har et tæt samarbejde med afdelingens subakutte team, Hurtig Ambulant Team, som også er en del af Klinik for Bipolar Sygdom.

Arbejdsopgaver

 • Primært udføre klinisk undersøgelse svarende til de nationale udredningspakker Afklarende samtale og Standard udredningspakke, herunder psykopatologisk diagnostisk udredning, vurdering af sværhedsgrad, forpinthed, selvmordsrisikovurdering, akut behandlingsbehov, samt vurdering af, om behandling kan varetages i primær- eller sekundærsektor.
 • Samarbejde med daglige kolleger, psykiatriske behandlingsenheder, Psykiatriens Centrale Visitation og relevante eksterne instanser om henvisnings- og udredningsforløb.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Kandidateksamen i psykologi med autorisation.
 • Konkrete erfaringer med udredning af patienter i psykiatrien.
 • Interesse for specialisering indenfor diffentialdiagnostik.
 • Evne til selvstændigt at tilrettelægge målstyrede og effektive udredningsforløb og til at opretholde et højt patientflow.
 • Evne til at udtrykke sig klart og kortfattet på skrift.
 • Evne til overblik og koordinering i det tværfaglige samarbejde.
 • Kandidater med påbegyndt videreuddannelse og erfaring med / kurser i eksempelvis PSE, DIVA, SCID, ADOS vil blive foretrukket.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til hele personalegruppen.

Vi tilbyder

 • Et udfordrende arbejde i universitetshospitalsregi inden for et spændende subspeciale.
 • Et godt kollegialt samarbejde i et mindre team.
 • Et stærkt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger.
 • Faglig sparring på daglige konferencer ved speciallæge eller specialpsykolog.
 • Faglige udviklingsmuligheder.
 • En dynamisk arbejdsplads.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen er en fast stilling på 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

Ansøgning skal være modtaget senest d. 10.04.2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19.04.2021.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tine N. Hansen (2033 1784).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.