Psykolog til Team for personlighedsforstyrrelser i Regionspsykiatrien Horsens En fuldtidsstilling som psykolog i team for personlighedsforstyrrelse er ledig til besættelse 1.1. 2021, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en psykolog med erfaring fra psykiatrien og med kendskab til udredningsarbejde og den mentaliseringsbaserede behandlingsmetode. Stillingen er med reference til funktionsledelsen i Klinik K2, og er placeret i team for personlighedsforstyrrelser. Her vil du indgå i et tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker og psykologer, sekretærer og socialrådgiver. Teamet er et mindre team som indgår i et større fælleskab med de øvrige teams i Klinik K2.

Dine arbejdsopgaver:

 • varetagelse af behandleransvaret for et aftalt antal patienter
 • varetagelse af individuelle terapeutiske forløb
 • udredningsopgaver i teamet
 • udredningsopgaver i udredningsteamet
 • psykoedukation og pårørendearbejde
 • psykologisk testning
 • eventuel deltagelse i det gruppeterapeutiske arbejde
 • eventuelle supervisionsopgaver

Vi forventer, at du:

 • er autoriseret psykolog
 • har erfaring i terapeutisk arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse
 • har erfaring med SCID-II/5 PD, PSE og WAIS-IV
 • kan arbejde selvstændigt i samarbejde med teamet
 • har evne til at skabe og holde overblik
 • gerne erfaring med journalføring i midt EPJ

Som person er du:

 • god til at samarbejde og skabe relationer
 • udadvendt og god til at skabe kontakt/være opsøgende
 • formår at tage initiativ
 • en god formidler – både mundtligt og skriftligt

Vi kan tilbyde:

 • intern og ekstern supervision på specialistniveau
 • en arbejdsplads med gode kolleger og et velfungerende team
 • et udfordrende og afvekslende job
 • en velorganiseret kvalitetsorganisation
 • en struktureret introduktion med mentorordning
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Om Regionspsykiatrien i Horsens (RPH)
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelse. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om vores afdeling her: https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed, og de lokale værdier, som er troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitet
 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med patient og pårørende i opgaveløsningen
 • at være imødekommende overfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos ledende sygeplejerske Birthe Jensen på mobil  23 84 52 81 eller hos psykolog Mie Skovsgaard Andersen telefon 78475000.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og psykologforeningen, samt mulighed for lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: 12.11.2020 kl. 08.00 og Ansættelsessamtaler: 17.11.2020 fra kl. 13.00.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.