Psykolog til supervision af specialpædagogisk arbejde i Specialområde Udviklingshandicap Specialområde Udviklingshandicap, Region Midtjylland, søger en erfaren psykolog til supervision og faglig udvikling af det socialpædagogiske arbejde med voksne borgere med kognitive funktionsnedsættelser og psykiatriske overbygninger i vores fem botilbud. Du vil blive en del af vores dygtige psykologteam.

Dette job er udløbet

Om stillingen

Du vil blive en del af et stærkt psykologteam, hvis opgave er at styrke afdelingernes fokus i den faglige indsats omkring den enkelte borger, samt at understøtte afdelingernes faglige udvikling. Sekretariatet, som ligger i Hinnerup, er dit tjenestested, og derudover vil varetagelsen af en del af opgaverne foregå ude på afdelingerne. Sekretariatet består af en tværfaglig stab med fagkonsulenter og administrative medarbejdere.

 

Dine opgaver:

 • Supervision af personalet med henblik på kvalificering af det faglige fokus.
 • Rådgivning og sparring til personalegrupper omkring den faglige indsats i forhold til forskellige komplekse problemstillinger og diagnoser.
 • Understøttelse af den faglige indsats, afdelingerne yder omkring vores borgere, især omkring et fokus på at opøve borgernes mestringsstrategier og selvregulering ud fra en udviklingspsykologisk forståelsesramme.
 • At foretage vurderinger af forudsætninger og behov i konkrete borgersager ud fra sagsakter og tilgængelig viden.
 • Medvirke til gruppeforløb og evt. understøttende samtaler med borgerne.
 • At sikre opsamling af viden og læring på tværs af afdelingerne.
 • At understøtte samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, såsom regionspsykiatrien, kommuner, politi og socialstyrelsen.
 • Rådgivningsopgaver i regi af VISO, da vi er VISO-leverandør til landets kommuner inden for vores målgruppe. Dvs. vi som specialister har en udekørende funktion.

 

Om dig:

 • Du er uddannet psykolog og har autorisation.
 • Har erfaring fra voksenområdet inden for socialområdet, samt er velbevandret inden for udviklingspsykologien.
 • Med fordel har erfaring med supervision og udredning.
 • Med fordel har viden om psykiatriske diagnoser.
 • Kan omsætte psykologisk teori og viden og relatere den til pædagogisk praksis.
 • Har gode samarbejdsevner og er en medspiller i specialområdets vision og mission.
 • Er fagligt nysgerrig på praksis.
 • Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og samvittighedsfuldt med vægt på ordentlighed og høj faglighed.
 • Har kendskab til nogle af vores fælles faglige tilgange: KRAP, neuropædagogik og neuroaffektiv udviklingspsykologi, herunder Low arousal.

 

 

Vi tilbyder:

 • Indføring i grundlæggende viden og specialiseret fokus omkring målgruppen.
 • Tæt faglig sparring i psykologteamet samt ekstern supervision.
 • Spændende og udfordrende opgaver i samarbejde med mange aktører både internt og eksternt.
 • Et godt kollegialt fællesskab i Sekretariatet med fokus på faglig udvikling og faglige drøftelser.
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder med et stort engagement og vægter et socialt fællesskab med både humor og “Vi-kultur”.
 • Mulighed for hjemmearbejde efter aftale, under hensyntagen til den fælles opgaveløsning.

 

 

Om Specialområde Udviklingshandicap (SUA)

Specialområde Udviklingshandicap er ét af otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde. Specialområde Udviklingshandicap leverer højtspecialiserede indsatser på voksenområdet, og arbejder ud fra et værdisæt om, at borgerne har så megen selvbestemmelse og så stor indflydelse på eget liv som muligt. Dette er drivkraften i indsatsen, hvor vi bruger borgernes egne ressourcer og vores viden om metoder og støttebehov til at tilrettelægge indsatsen.

 

Specialområde Udviklingshandicap består af fem botilbud: Bygmarken (Hedensted), Grankoglen (Allingåbro), Gårdene (Paderup), Mosetoft (Viborg) og Nørholm (Herning) samt Sekretariatet i Hinnerup. Vi har døgntilbud til omkring 110 borgere. Der er et samlet medarbejderantal på omkring 350 medarbejdere, som primært er pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt omsorgsmedhjælpere mv. Driftsklyngerne ledes af afdelingsledere, tilbudsledere og områdeledelsen.

 

Vores målgruppe er voksne borgere med kognitive funktionsnedsættelser med forskellige komplekse udfordringer. Foruden kognitive funktionsnedsættelser i varierende grader, kan borgerne have både udad- og indadrettede adfærdsproblematikker, psykiatriske og neurologiske tillægsproblematikker, misbrug eller komplekse udviklingsforstyrrelser. En del af borgerne er kriminalitetstruede eller har en foranstaltningsdom. Ligesom et af specialområdets tilbud har speciale i Prader Willi Syndrom.

 

Reference

Du vil referere til administrationslederen.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og den forhandlingsberettigede organisation.

Vi forventer, at du har kørekort og adgang til bil. Vi er en røgfri arbejdsplads.

 

Vi indhenter altid straffeattest og referencer inden tilbud om ansættelse.

 

Sprog: Dansk på højt niveau i skrift og tale.
IT: Daglig bruger af Office pakken.

Yderligere oplysninger om stillingen

For yderligere information om Specialområde Udviklingshandicap henvises til vores hjemmeside: www.sua.rm.dk.

 

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte psykolog Nina Navntoft-Pedersen på tlf. 2381 9062 eller administrationsleder Louise Ægidius på tlf. 5143 4114.

Om rekrutteringsproceduren

Vi vil løbende indkalde kandidater til samtale. Der sættes en endelig frist i opslaget den 18. juni 2023.

 

Tiltrædelse: August 2023 efter konkret aftale i forhold til ferieafvikling.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.