Psykolog til Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital Vi er i fuld gang med at konsolidere Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), som Region Midtjyllands videns- og kompetencecenter inden for diabetes. Dertil søger vi en psykolog, der vil være en del af en dynamisk og spændende hverdag i SDCA. Du kommer til at indgå i et stærkt tværfagligt team, der præges af nysgerrighed og fælles motivation for opbygningen af vores center.

Dette job er udløbet

Vi er sat i verden for at udvikle og idriftsætte nye indsatser indenfor diabetesområdet. Hertil ligger også en stor opgave indenfor uddannelse og kompetenceudvikling. Vi søger dertil en erfaren og dygtig seniorkonsulent, der kan bidrage til en styrket psykosocial indsats for mennesker med diabetes i Region Midtjylland.

Opgaver

Vi ønsker på SDCA at etablere et innovationslaboratorium. Gennem grundig behovsafdækning, idégenerering og testning skal det skærpe vores evne til at udvikle nye tilgange indenfor vores eksisterende kliniske praksis, nye supplerende initiativer og nye initiativer indenfor uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet.

Du skal medvirke til dette arbejde ved bl.a

  • i tæt samarbejde med uddannelsesenheden ved SDCA at bidrage til behovsafdækning og udvikling af nye kursus- og uddannelsestiltag indenfor psyko-sociale aspekter af livet med diabetes, og gerne være med til at udfordre og gentænke eksisterende metoder og former.

Uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet spænder over både patientuddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner og i almen praksis.

  • at bidrage innovativt til udviklingen af den kliniske praksis generelt samt udvikling og implementering af nye tiltag med særligt fokus på børn og unge i samarbejde med det øvrige tværfaglige team i SDCA.

Du skal desuden indgå i den kliniske hverdag med rådgivning og vejledning indenfor de psykosociale problematikker ved livet med diabetes med særligt fokus på børn/unge diabetespatienter og deres familier /pårørende.

Kvalifikationer
Du er uddannet cand. psych. med minimum fem års erfaring som autoriseret psykolog.
Gerne suppleret med anden uddannelse indenfor undervisning og kompetenceudvikling.

Du har solid erfaring indenfor rådgivning og psykoterapeutisk behandling af børn og unge. Du har dokumenteret erfaring indenfor udvikling af kurser og uddannelse indenfor det psykosociale område, herunder erfaring med kursusplanlægning og -ledelse samt supervision og vejledning af sundhedsprofessionelle.

Du har erfaring indenfor udvikling af patientuddannelsestilbud med udgangspunkt i psykosociale problematikker, herunder også gruppekonsultationer.

Gerne viden og erfaring indenfor behandling af mennesker med diabetes.

Hvem er du

  • du er nysgerrig, lyttende og nytænkende, tør på en respektfuld måde at udfordre vanetænkningen
  • evner at omsætte idéer til handling
  • du er positiv og tillidsvækkende af natur
  • du er teamplayer, opsøgende og dygtig til at netværke og har stærke samarbejdsevner. Ser værdien i at arbejde tværfagligt
  • du har stærke formidlingsevner og pædagogiske kompetencer
  • du arbejder metodisk, struktureret og selvstændigt både på det strategiske plan og i konkrete sammenhænge
  • du har organisatorisk forståelse og kan herigennem arbejde ind i en organisation med mange forskellige fagligheder

Løn & ansættelsesvilkår

Ansættelse pr. 1. marts 2020 eller snarest muligt derefter. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Arbejdssted er Steno Diabetes Center Aarhus, Hedeager 3, 8200 Aarhus N.

Ansøgning
Stillingen søges ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag. Ansøgningsfrist 29. januar 2020

Kontakt
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
klinikchef, Liselotte Fisker på 5056 6036 eller Oversygeplejerske Mette Q. Holsting på 2370 6950.

Læs mere

Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?
I Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er etableret pr. 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden med det formål at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes.

SDCA skal være drivkraften bag nyskabende tiltag og udviklingsprojekter i Region Midtjylland inden for behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde på diabetesområdet.

Visionen er at opbygge et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som skaber nye indsigter, udvikler diabetesbehandling i verdensklasse samt bidrager til mere sammenhæng og samarbejde i diabetesindsatsen i Region Midtjylland.
For at det kan lykkes, skal SDCA være omdrejningspunkt for samarbejde med alle relevante parter inden for diabetesområdet på tværs af hospitaler og sektorer

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.