Psykolog til Psykiatrisk Klinik Rønde Èn af vores mangeårige medarbejdere går på pension, og vi har derfor en fast stilling som psykolog i vores Nord-team ledig fra 01.11.2021 eller snarest derefter. Stillingen er fuld tid på 37 timer.

Dette job er udløbet

Vi søger en psykolog med bl.a. kompetencer i forhold til behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse.

Psykiatrisk Klinik i Rønde (PKR) hører under Regionspsykiatrien Randers, og vi tilbyder udredning og behandling i hovedfunktion til patienter med bl.a. psykoselidelser, affektiv sindslidelse, ADHD eller personlighedsforstyrrelse fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner.
Vi er delt op i 3 teams, hvor Nord-teamet primært dækker patienter fra Norddjurs Kommune.
Udover et Syd-team, har vi også et team, der dækker angst/ OCD og PTSD behandlingen i både Nord-, Syd-, samt Fauerskov- og Randers Kommuner.
I arbejdet med patienter med personlighedsforstyrrelse anvender vi i PKR primært en dynamisk tilgang, hvor det meste behandling foregår i grupper.
(Der arbejdes i PKR også med andre terapeutiske retninger, herunder kognitiv adfærdsterapi til affektive
patienter og til patienter med angst og OCD).

Psykologens arbejdsopgaver vil, udover psykoterapeutisk behandling, bl.a. omfatte indledende samtaler med nyhenviste patienter, udredning og deltagelse i diagnostik- og behandlingskonferencer.

Vi søger derfor en psykolog med følgende kompetencer:
– Lyst og nogen erfaring i, at arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelser.
– Gerne psykoterapeutisk uddannelse eller påbegyndt uddannelse i psykoterapi.
– Ellers må påregnes en forventning om efteruddannelse inden for psykoterapi, som f.eks. IGA.
– Erfaring med udredning, herunder brugen af diagnostiske redskaber.
– Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik.
– Lyst til at udvikle det bedst mulige behandlingstilbud til personlighedsforstyrrede og andre
patientgrupper
– Erfaring med Midt-EPJ.
– Evnen til tværfagligt samarbejde.

Vi kan tilbyde:
– Et afvekslende arbejde i et erfarent tværfagligt team, men også udrednings- og behandlingsopgaver på
tværs af teams´ene.
– Mulighed for indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsorganisering.
– Mulighed for efteruddannelse.
– Supervision, intern undervisning og behandlingskonferencer, med vægt på fagligheden.
– Et godt arbejdsmiljø i gode rammer, tværfaglig tilgang og masser af spændende arbejde.
– Eget kontor, med plads til at afholde samtaler.
– Gode og godt beliggende lokaler, kun 25 minutter med bil, eller 35 minutter med bus fra Århus.
– Gratis parkering.

Arbejdsstedet er primært i Rønde, men vi har også satellitkontorer i Grenaa og Ebeltoft.

Da vi er en del af Regionspsykiatri Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers.
Psykologerne i Rønde har således også faglige møder og fællesskab med psykologerne fra de andre klinikker og afdelinger i Randers.

Vi er ialt ca. 33 søde kollegaer, både læger, sygeplejersker, sekretærer, plejer, psykologer (6 ialt) og ergoterapeut. Vi har studerende fra alle faggrupper, herunder også psykologistuderende.

Psykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i PKR, som består af overlæge Søren Mikkelsen og ledende sygeplejerske Charlotte Persson.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Søren Mikkelsen (7847 5512/ 2369 9082). Mail: somikk@rm.dk
Eller hos psykolog Marie-Theres Conradi på 4017 8817.

Ansættelsessamtaler afholdes den 12.10.2021 om eftermiddagen i Rønde.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.