Psykolog til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser i Herning, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. april 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland. PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede behandling af børn, unge og voksne med moderate til svære spiseforstyrrelser; Anoreksi, Bulimi og Binge Eating Disorder (BED). PKS har ambulatorium i både Skejby og Herning og selvom denne stilling er knyttet til Herning vil der være møder mv. i Skejby.

PKS i Herning består af 1 overlæge, 7 psykologer, 4 distriktssygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 diætist, 1 socialrådgiver og 2 sekretærer. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling. Vi tilstræber høj faglighed og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Vi har et godt arbejdsmiljø, som vi sætter stor pris på og værner om.

Som psykolog deltager man både i udredning og behandling (se funktionsbeskrivelsen). Man skal indstille sig på at arbejde med en patientgruppe, som kan være ambivalente, men også præget af modstand og angst i forhold til forandring. Man skal kunne arbejde i et spændingsfelt med modstridende ønsker og krav. Det er et interessant og fagligt udfordrende arbejde, hvor man netop på grund af disse udfordringer i forhold til patientgruppen har brug for tæt kollegial sparring og supervision, hvilket vægtes højt.

Behandlingen er ofte langvarig og foregår som en kombination af individuelle samtaler og gruppebehandling i mestringsgruppe med inddragelse af forældre/pårørende eller som familiebaseret terapi (FBT). Ved behov for intensivering består behandlingen af dagbehandling/spiseværksted, hjemmebesøg og evt. indlæggelse. Der arbejdes både med symptom mestring herunder vægtindhentning, men også med mere indsigtsgivende terapi med henblik på tilbagefaldsforebyggelse. Psykologen har et tæt samarbejde med de andre faggrupper.

Den daglige ledelse af teamet varetages af en overlæge og specialpsykolog, som refererer til afsnitsledelsen i Skejby.

Der er på PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Psykologen indgår i psykologgruppen på PKS og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Der vil blive lagt vægt på erfaring indenfor Psykiatri og/eller Børne- og Ungdomspsykiatri og behandling af spiseforstyrrelser, og ansøgere med autorisation og specialistgodkendelse vil blive foretrukket.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513 eller funktionsledende overlæge Michala Høgsgaard på tlf. 2169 4568

Yderligere beskrivelse af klinikken findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Funktionsbeskrivelse for klinisk psykolog ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Herning, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland.
 
Ansøgningsfrist:  6. februar 2020

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykiske forstyrrelser og sygdomme samt voksne med spiseforstyrrelser i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.