Psykolog til Psykiatriens Hus Aarhus Vi søger 2 psykologer med start 1. oktober 2021 til vores Hjemmebehandlingsteam og Enhed for unge med depression. Stillingerne er i begge teams, hvilket gør det muligt at kombinere gruppebehandling i Enhed for unge med depression med individuelle forløb i hjemmebehandlingsteamet. Begge stillinger er som udgangspunkt på fuldtid.

Ansøgningsfrist: 04/08/2021 ADA Psykiatriens Hus

Psykiatriens Hus Aarhus
Psykiatriens Hus i Aarhus er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og Aarhus Kommune, beliggende på Marselisborg Centret. Regionalt er Psykiatriens Hus i Aarhus forankret under Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien.

Du kan læse mere om Psykiatriens Hus Aarhus på hjemmesiden:
Psykiatriens Hus (aarhus.dk)

Hjemmebehandling
Udkørende ambulant funktion i Psykiatriens Hus Aarhus tilbyder behandling i hjemmet i hele Aarhus kommune og bygger på tidlige indsatser, forebyggelse samt fokus på støtte i hverdagen i en afgrænset periode på 4-6 uger.
Dette er en hjælp i overgangen mellem sygehus og det at komme hjem efter en indlæggelse eller kan medvirke til tidlig udskrivning samt forebygge at indlæggelse på sygehus bliver nødvendig.
Målgruppen for Hjemmebehandlingsteam er patienter med psykisk lidelse inden for alle diagnosegrupper.

Enhed for unge med depression
Tilbuddet er målrettet patienter i alderen 18-24 år, som efter udredning hos privatpraktiserende psykiater har fået en depressionsdiagnose og er sat i behandling med antidepressiv medicin.

Tilbuddet består af et behandlingsforløb indeholdende individuelle samtaler med en behandler (både face-to-face og over video), gruppeterapi og pårørendearrangementer. Under forløbet har egen læge behandlingsansvaret.

Du kan læse mere om tilbuddet på Sundhed.dk:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/nyheder/meddelelser-psykiatrien/nyheder-fra-psykiatrien/enhed-for-unge-med-depression/

Vi er stadig i udviklingsfasen, og du vil få stor indflydelse på den videre udvikling af tilbuddet.

Teamet består af erfarne psykiatriske sygeplejersker og er forankret i AUH Psykiatri/Psykiatriens Hus Aarhus, men vi tilbyder behandling i hele regionen med fremmøde i Herning, Viborg og Aarhus.
Den arbejdsmæssige base vil være i Psykiatriens Hus Aarhus, men der forventes kørsel foreløbigt til Herning og Viborg. Kørsel indgår i arbejdstiden.

Arbejdsopgaver
Som psykolog i begge teams må man forvente at skulle fungere på et højt fagligt og selvstændigt niveau, hvorfor det også forventes, at ansøgere har solid psykiatrisk viden.
Gruppeforløb i Enhed for Unge med depression strækker sig over 8 gange og med vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og dialog. Der tages udgangspunkt i Compassion-fokuseret Terapi.
Hele patientforløbet er planlagt som 12-16 ugers forløb. I denne periode vil man som psykolog primært have gruppeforløb.

I hjemmebehandling varetager man som psykolog, sammen med øvrige kolleger, behandlingen af patienter i den regionale del.

Psykologer forventes at indgå i undervisning, supervision, faglige udvikling og i det tværfaglige kollegiale fællesskab.

Vi forventer at du:

 • Er autoriseret psykolog eller specialist i psykoterapi.
 • Har bred klinisk psykiatrisk erfaring og erfaring med gruppebehandling.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med Compassion-fokuseret Terapi.
 • Kan yde faglig sparring/supervision til kolleger i eget team.
 • Ved behov, kunne yde fast supervision til et tværfagligt team.
 • Tør tænke nyt og skabe rammer for at eksperimentere med nye måder at løse opgaver på i samarbejde med patienten/borgeren og samarbejdspartnere.
 • Har evner til at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder.
 • Kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne.
 • Vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt.
 • Besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Er fleksibel, har en positiv indstilling i hverdagen, udviser engagement, nærvær og gå på-mod.

Derfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde:

 • Et spændende nyetableret behandlingstilbud med mulighed for at præge udviklingen.
 • Mulighed for efteruddannelse i Compassion-fokuseret Terapi.
 • Være en del af et nyetableret tilbud for unge med depression – og en del af Psykiatriens Hus Aarhus, hvor der er fokus på udvikling af den nære psykiatri frem mod en moderne og nytænkende indsats til mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.
 • En arbejdsplads, hvor inddragelse af patienten/borgeren – og pårørende – er omdrejningspunktet, og hvor Åben Dialog er vores fælles mindset.
 • Gode udviklingsmuligheder for dig som medarbejder, medbestemmelse og fleksibilitet.
 • Sikkert og trygt arbejdsmiljø.
 • Godt kollegialt samarbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning
Ansøgningsfrist søndag den 04. august 21.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 13. august 21.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til ledende sygeplejerske Tanja Prlac Jessen på
tanjes@rm.dk og 30704204. OBS. kan ikke træffes i uge 28, 29 og 30.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.