Psykolog til Palliativt Team, Onkologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Palliativt Team, onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, søger pr. 1. september 2019 en faglig kompetent psykolog, 20 timer om ugen.

Dette job er udløbet
Palliativt Team er en enhed under Onkologisk afdeling i Hospitalsenheden Vest. Onkologisk afdeling har høj aktivitet og et godt tværfagligt samarbejde, hvor fagligheden og udvikling er omdrejningspunktet – altid med patienten i fokus. Man er i samarbejde med hospitalsledelsen i gang med at forberede Enhed for Lindrende behandling, et sengeafsnit med plads til 9 patienter med behov for specialiseret palliativ indsats og et udgående team. Planen er at enheden skal etableres i forbindelse med indflytning på supersygehuset Gødstrup efteråret 2020
Palliativt Team arbejder ud fra WHO’s definition af palliation samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den specialiserede palliative indsats. Patienterne har livstruende sygdom med komplekse problemstillinger, som ikke kan varetages på basisniveau. Palliativt Team har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom.

Teamet modtager patienter bosat i Hospitalsenheden Vest’s optagerområder uanset om patienten opholder sig i hjemmet, på kommunalt opholdssted eller i et sengeafsnit. Patienternes forløb varetages i samarbejde med almen praksis, ansatte i primær og sekundær sektor (shared care)
Teamet er medansvarlig for udvikling af palliation, gennem undervisning og vejledning til personale på basalniveau, samt mindre forskningsprojekter.

Palliativt team, Hospitalsenheden vest er et engageret tværfagligt team, som arbejder tæt sammen om patientforløbet. Der er ansat læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeuter og sekretær. Derudover har man et tæt samarbejde med sygehuspræst, farmaceut, samt personalet i onkologisk afdeling, hvor teamet har det lægefaglige ansvar for 3 palliative senge.

Arbejdsopgaver 
Psykologen varetager opgaver i relation til både indlagte patienter, patienter i eget hjem, deres nærmeste pårørende og efterladte, primært i form af samtaleforløb.
Det er nødvendigt at man har bil, idet der er en del kørsel forbundet med opgaverne

Kvalifikationer

  • Ansøgeren skal være cand. psych med autorisation og relevant praksis erfaring.
  • Erfaring og viden i behandling af patienter med livstruende sygdom
  • Erfaring og viden om sorgreaktioner og behandling af kompliceret sorg, gerne efteruddannelse i sorgreaktioner
  • Erfaring med familiesamtaler.

Psykologerne forventes endvidere at deltage i: 

  • Tværfaglige konferencer
  • Rådgivning af afdelingens personale i patientrelaterede psykologiske behandlingsspørgsmål
  • Ad hoc erfaringsopsamling med personale i forbindelse med komplekse forløb
  • Relevante arbejdsgrupper
  • Intern og ekstern undervisning

Hvis du vil vide mere 
Har dette fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teamleder/sygeplejerske Kirsten Olesen telefon 22600675 eller ledende oversygeplejerske Lene Høgsberg telefon 21744200.

Eller læse Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist den 24/6 2019
Samtaler vil blive afholdt den 26/6 2019.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job.