Psykolog til et års vikariat til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatri Ønsker du et job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kolleger, så har du nu muligheden, da Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser pr. 1. februar 2022 søger en psykolog til et 1 års vikariat, 37 t/uge.

Dette job er udløbet

Afsnittet
Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi hos patienter i alle aldersgrupper. Vi har 14 senge og behandler i tæt samarbejde med familie og netværk.

 

Vi er et afsnit under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Afsnittet varetager i samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser den hospitalsbasere­de psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser i Region Midtjylland.

 

Vi arbejder tværfagligt og har følgende faggrupper ansat: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og social- og sundhedsassistent svarende til i alt 47 fuldtidsstillinger.

 

Vi er som sengeafsnit karakteriseret ved høj faglig stolthed samt en langvarig tradition for specialiseret behandling af spiseforstyrrelse under indlæggelse.

 

Vi har en eklektisk tilgang til behandlingen og er inspireret af dels gruppeanalytiske – men også mentaliseringsbaserede, systemiske og familieorienterede principper. Vi er særdeles optaget af løbende faglig opkvalificering og udvikling. Aktuelt er vi som samlet afsnit i gang med at afslutte et længerevarende kursusforløb i mentaliseringsbaseret miljøterapi. Vi har en stærk tradition for faglig udvikling, undervisning og vidensudveksling på tværs af faggrupper, eks. ved månedlige personaledage og temadage.

 

Afdelingens miljøterapi er målrettet specialet, og der planlægges forskellige behandlingsmæssige tiltag og forløb afhængig af patientens alder og sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet.

I samarbejde med afdelingen skal du medvirke til:

  • At sikre kvalitet i planlægning og koordinering af behandlings- og udredningsforløb.
  • At sikre implementering af vejledninger og instrukser.
  • At sikre, at afsnittets mål og aftaler opfyldes.
  • Vi har gruppebehandlingstilbud, og du skal som psykolog aktivt bidrage ind i afdelingens gruppebehandling.
  • At arbejde med psykoedukation til såvel patienter som pårørende.
  • Undervisningsopgaver.
I arbejdet skal du selvstændigt kunne sikre planlægning og koordinering af behandling af de patienter, som du er behandler for. Herunder skal du sikre samarbejde med og relevant information til patient, pårørende og det professionelle netværk. Der er desuden ofte samarbejde med kommunerne via netværksmøder, hvor undersøgelsesresultater og anbefalinger til fremtidig støtte af patienten drøftes.

 

Vi ønsker, at du som person er åben, samarbejdende tværfagligt, at du er engageret, kan arbejde selvstændigt og udviser loyalitet over for fælles beslutninger.

Du må gerne have erfaring med arbejdet med spiseforstyrrelser.
Du skal være uddannet cand. psych., gerne autoriseret.

Du må gerne have en vis erfaring med/interesse for udredning og behandling af et bredt spektrum af emotionelle, kognitive, relationelle og adfærdsmæssige problemstillinger.

Som psykolog indgår du i den samlede psykologgruppe i (BUA).

Vi tilbyder dig

  • Grundig introduktion.
  • At indgå i et engageret og fagligt højt kvalificeret behandlerteam.
  • Et afsnit baseret på tværfagligt teamsamarbejde med de øvrige faggrupper.
  • Deltagelse i undervisning, supervision og temadag.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Line Ranzau Hansen, line.hans@ps.rm.dk tlf. 2133 6522, specialpsykolog Claus Buttgereit Hemmingsen, clahem@rm.dk tlf. 4018 0870 eller afsnitsledende afdelingssygeplejerske Annette Husum, Annette.Husum@ps.rm.dk tlf. 2485 4391.
Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dkAnsøgningsfrist: 28. november 2021
Ansættelsessamtaler finder sted:  7. december 2021
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.
Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.