Psykolog til Enhed for Angst og OCD Klinik for PTSD og Angst, ADA Aarhus Universitetshospital, Skejby Autoriseret psykolog søges til en fast stilling på 37 timer til besættelse den 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 19/04/2021 ADA Klinik for PTSD og Angst

Klinik for PTSD og Angst består af to enheder under fælles ledelse: Enhed for Angst og OCD samt Enhed for PTSD.

 

Stillingen er i Enhed for Angst og OCD, hvor vi tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med OCD, PTSD og angstlidelser (ikke flygtninge og tjenesterelateret PTSD). Enheden har ca. 16 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et stort team. Behandlingen består af udredning og psykoterapi (individuelt eller i gruppe) samt medikamentel behandling og monitorering af denne. Psykologen arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker.

Arbejdsområde

Psykologen skal primært varetage udredning og psykoterapeutisk behandling af patienter med angstlidelser, herunder OCD og PTSD indenfor rammerne af de regionale behandlingspakker, men skal også kunne varetage yderligere differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • autorisation
 • erfaring med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af målgruppen
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • erfaring med PSE
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • specialisering i psykoterapeutisk behandling af målgruppen
 • oplæring i differentialdiagnostik i forhold til angstlidelser
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • en organisation i udvikling.
Klinikken hører under Afdeling for Depression og Angst, som har til huse på Skejby Sygehus.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Annemarie Gottlieb, tlf. 2033 1593 eller ledende sygeplejerske Christian Johnson, tlf. 2033 1640.

Ansøgningsfrist d. 19. april 2021.
Ansættelsessamtaler planlægges til d. 23. april 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.