Psykolog til Bipolar Team 2, Klinik for Depression og Mani, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby Fast psykologstilling på fuld tid

Dette job er udløbet

Til Bipolar Team 2 søges en psykolog på fuld tid. Stillingen, der er nyoprettet, er ledig pr. d. 01.03.20. eller efter nærmere aftale.

Om afdelingen                
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Om Klinik for Depression og Mani (KDM) – og Bipolar Team 2
KDM er en større ambulant enhed under ADA, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF).
Bipolar Team 1 og 2 i KDM har samme udrednings- og behandlingsopgave i forhold til den bipolare målgruppe, der omfatter patienter med  nydiagnosticeret og prævalent bipolar lidelse.
Bipolar Team 2 består af en fast overlæge samt en overlægevikar, en specialpsykolog, 2 psykologer (incl. den opslåede stilling) og 4 sygeplejersker. Desuden har teamet i perioder midlertidigt tilknyttet læger og psykologer i uddannelsesforløb. Psykologen refererer til den fælles, delte ledelse i KDM.

Arbejdsopgaver                                   

 • Varetage klinisk psykopatologisk udredning (psykiatrisk diagnostik)
 • Varetage  behandling af patienter indenfor målgruppen, herunder gruppeforløb af af såvel psykoedukativ som terapeutisk karakter
 • Samarbejde med pårørende og eksterne parter Bidrage til relevante undervisnings-, formidlings-, supervisions- og vejledningsopgaver

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Kandidatgrad i psykologi samt autorisation som psykolog
 • Interesse for psykiatrisk udredning og diagnostik, herunder kendskab til differentialdiagnostik og comorbiditet indenfor det affektive spektrum
 • Evne til at skabe flow i udrednings- og behandlingsforløb
 • Ønske om at medvirke til videreudvikling af den faglige kvalitet i psykiatrien, indenfor de givne organisatoriske rammer

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og kolleger
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger i en tværfaglig sammenhæng

Vi tilbyder

 • Et godt både tvær- og psykologfagligt arbejdsmiljø, dels i Bipolar Team 2, dels i KDM som helhed
 • Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling
 • Månedlige psykopatologiske og psykoterapeutiske konferencer for læger og psykologer
 • Fast supervision
 • Mentorordning for nyansatte

Løn- og ansættelsesforhold

 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning

 • Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 27.12.19.. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 03.01.20. om eftermiddagen. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.