Psykolog til ambulant afsnit, Team 2 for Ungdomspsykiatri , Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Denne stilling er til dig, der har lyst til at være en del af en engageret psykologgruppe med høj faglighed. Vi er et ambulant afsnit, hvor udredningsopgaven er den centrale, og vi vægter gode patientforløb og medarbejdertrivsel højt.

Dette job er udløbet

Der er tale om en fast stilling med ansættelse i Team 2 for Ungdomspsykiatri (TUP2) i Skejby, 37 timer pr. uge med tiltrædelse 01.08.2023 eller snarest derefter.

TUP2 er et alment ambulant afsnit for unge og en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).

Børne- og ungdomspsykiatrien er et hastigt voksende område med stort politisk fokus og stigende efterspørgsel på udredning og behandling. Den ambulante ungdomspsykiatri, består af to afsnit (TUP1/TUP2), hvoraf TUP2 har ca. 40 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere. Afsnittet har medarbejdere på matrikler i både Skejby og Viborg – langt størstedelen i Skejby. Der er tæt samarbejde mellem psykologerne på tværs af TUP1 og TUP2.

TUP2 varetager undersøgelse og behandling af unge mellem 14-18 (21) år med blandede psykiatriske lidelser med særligt fokus på ADHD, autisme, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Der er oftest tale om unge med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.

Vi søger en medarbejder, der har:

 • Lyst til og gerne erfaring med udredende samtaler og psykologisk testning, herunder WISC-V, WAIS-IV, Present State Examination, TOVA, SCID, ADOS mv.
 • Kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger, der knytter sig til aldersgruppen – herunder interesse for differentialdiagnostik og komorbiditet
 • Gerne autorisation
 • Evne til at etablere tillidsfuld kontakt til såvel patient som forældre
 • Evne til at arbejde selvstændigt, struktureret og med et godt overblik
 • Gode formidlingsevner mundtligt og skriftligt
 • Lyst til at indgå aktivt i en større psykologgruppe
 • Interesse i at samarbejde tværfagligt

Arbejdsområder

Din primære opgave vil være at indgå i udredningsforløb – herunder foretage anamneseoptagelse, psykopatologisk screening, diagnostisk interview, klinisk vurdering, psykologisk undersøgelse og deltage på tværfaglige konferencer samt at varetage visiterende samtaler med ny- eller genhenviste unge.

Herudover vil der på sigt være opgaver ift. at varetage kortere terapeutiske forløb og/eller psykoedukation.

Psykologgruppen har ud over de rent kliniske opgaver, også udviklingsopgaver med deltagelse i arbejdsgrupper samt øvrige psykologfaglige opgaver eksempelvis varetagelse af rådgivning til PPR i anonyme sager, og med relevant erfaring og kompetencer vil det være muligt at indgå i dette arbejde. På samme måde vil der være mulighed for at varetage supervision af kolleger og andre faggrupper, hvis man besidder de rette kompetencer.

 

Vi tilbyder dig:

 • Spændende arbejdsopgaver i samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • Supervision, individuelt eller i gruppe
 • Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper
 • En velfungerende mentorordning/vejlederordning
 • Et afsnit og kollegagruppe der arbejder sammen om et godt arbejdsmiljø
 • En vis grad af selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af opgaver inden for ambulatoriets ramme
 • Fri i weekender og på helligdage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til psykologkoordinator Pia Ølgod tlf. 2362 1683 eller oversygeplejerske Lars Thiele tlf. 2399 7478.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 04.06.2023
Samtaler afholdes forventeligt fredag den 09.06.2023

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.