Psykolog søges til Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital Skejby, Psykiatrien I Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse søger vi til Enhed for Personlighedsforstyrrelser en psykolog til et 1-års vikariat i en stilling på 37 timer pr. 1. september 2022.

Ansøgningsfrist: 24/07/2022 Aarhus Universitetshospital

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet løbende etableres forskningsprojekter vedrørende forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser.
Enhed for Personlighedsforstyrrelser er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse; Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Sexologisk Enhed. Klinikken ledes af psykolog Rikke Bøye og overlæge Charlotte Freund.

 

Arbejdsområde

Psykologen skal primært varetage psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser, men skal også kunne varetage findiagnostik af nye patienter og differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til enhedens målgruppe
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • rutineret erfaring med såvel SCID-II/SCID-5-PD og PSE
 • rutineret erfaring med EPJ
 • opnået autorisation
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i terapeutisk behandling af målgruppen
 • mulighed for specialisering i diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til målgruppen
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Rikke Bøye eller ved souscheferne Diane Andersen og Kristina Schilling på tlf. 78472170.

Ansøgningsfrist: 24.07.22
Ansættelsessamtaler: 28.07.22

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

 

Søg job via “Søg job” – knappen

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.