Psykolog i Enhed for Lindrende Behandling, Regionshospitalet Horsens (RHH) En stilling på 16 timer som Psykolog ved Enhed for Lindrende Behandling (ELB) er ledig til besættelse 1.januar 2022 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 16/12/2021 Regionshospitalet Horsens

Den kliniske psykologfunktion indebærer at indgå som en del af Enhed for Lindrende Behandling. Enhed for Lindrende Behandling er organisatorisk en del af afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv. ELB varetager den specialiserede palliative indsats i Regionshospitalet Horsens’ optagerområde.

Enhed for Lindrende Behandling er en tværfaglig gruppe bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, præst og sekretær.

Vores overordnede formål er at stå til rådighed for uhelbredeligt syge mennesker som er henvist til os og deres nærmeste.

Målet er at opretholde funktioner, livskvalitet og et værdigt liv, hvor vi tager hensyn til fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle behov.

Derudover står vi til rådighed med rådgivning, vejledning og undervisning af sundhedspersonale på hospitalet og i kommunerne.

Psykologens primære arbejdsopgaver er at:

 • Varetage den specialiserede palliative indsats til patienter og pårørende i RHH’s optagerområde.
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde med læger, sygeplejersker, fysioterapeut, præst og sekretær om patienter og pårørende.
 • Deltage i den ugentlige tværfaglige konference.
 • Visitation af patienter og pårørende, der henvises til psykologisk behandling.
 • Rådgivning og psykoterapeutisk behandling af patienter og pårørende i palliativ indsats.
 • Sikre opdateret viden om viderehenvisningsmuligheder for efterladte.
 • Forestå familiesamtaler sammen med den tilknyttede sygeplejerske eller læge.
 • Rådgive samarbejdspartnere i psykologisk støtte til teamets patienter.
 • Forstå formidlings- og undervisningsopgaver i psykologisk behandling i palliativ indsats.
 • Holde sig ajour med hensyn til ny viden og metodeudvikling indenfor det palliative felt.

Kvalifikationer:

Uddannelse: Cand.Psyk.

Kompetencer: Gerne autorisation samt erfaring inden for sundhedspsykologi, psykoterapi og/eller psykotraumatologi.

Personlige egenskaber: Indstillet på at indgå i og udvikle et ligeværdigt tværfagligt samarbejde. Kunne arbejde selvstændigt i den psykologiske behandling, gerne erfaring med vurdering af psykologpatologi, gerne erfaring med behandling af angst, depression og sorg. Der er metodefrihed i forhold til den psykoterapeutiske behandling, men det forventes at ansøger er indstillet på at sætte sig ind i teamets arbejdsmetode og behandlingsmetoder i palliativ indsats.

Teamet kan tilbyde:

 • Tværfagligt samarbejde med vægt på høj faglighed og udvikling.
 • Indsigt i en organisation som arbejder tværsektorielt
 • Teamsupervision med ekstern psykolog.
 • En kultur med plads til refleksion og respekt for forskellighed.
 • Et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • Netværk med andre psykologer fra andre teams og hospices i regionen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillinde autorisation.

Yderlig oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Karin Buchardi
tlf: 78425779 eller overlæge Karen Malle 78425775.

Ansøgningen stiles til Afsnitsledelsen, Enhed for Lindrende Behandling, Horsens og sendes via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 21. december 2021.
Ansøgningsfrist den 16. december kl. 12.00

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.