Psykolog i Enhed for Lindrende Behandling/ Børn og Unge Team for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital (AUH) En fuldtidsstilling som psykolog ved Enhed for Lindrende Behandling (ELB) er ledig til besættelse 1. august 2021.

Dette job er udløbet

Den kliniske psykologfunktion indebærer at indgå som en del af Enhed for Lindrende Behandling og Børn og Unge Team for Lindrende Behandling. Enhed for Lindrende Behandling er organisatorisk en del af Kræftafdelingen og varetager den specialiserede palliative indsats i AUH´s optageområde, mens arbejdet i Børn og Unge Team for Lindrende Behandling foregår i et samarbejde med Børn og Unge Afdelingen på AUH og dækker hele Region Midt.

De primære arbejdsopgaver er

  • Varetage den specialiserede palliative indsats til patienter og pårørende i AUH´s optageområde og den specialiserede palliative indsats til børn og familier i Region Midt.
  • Indgå i det tværfaglige samarbejde med læger, sygeplejersker, fysioterapeut, præst og socialrådgiver om patienter og pårørende.
  • Visitation af patienter og pårørende, der henvises til psykologisk behandling
  • Rådgivning og psykoterapeutisk behandling af patienter og pårørende i palliativ indsats
  • Rådgive samarbejdspartnere i psykologisk støtte til teamets patienter
  • Forestå formidlings- og undervisningsopgaver i psykologisk behandling i palliativ indsats

Kvalifikationer
Uddannelse: Cand.Psych.
Kompetencer: Gerne autorisation samt erfaring inden for børne/familie rådgivning, sundhedspsykologi, psykoterapi og/eller psykotraumatologi.
Personlige egenskaber: Indstillet på at indgå i og udvikle et ligeværdigt tværfagligt samarbejde. Kunne arbejde selvstændigt i den psykologiske behandling, gerne erfaring med vurdering af psykopatologi, gerne erfaring med behandling af børn/familier, angst, depression og sorg. Der er metodefrihed i forhold til den psykoterapeutiske behandling, men det forventes at ansøger er indstillet på at sætte sig ind i teamets arbejdsmetode og behandlingsmetoder i palliativ indsats.

Teamet kan tilbyde

  • tværfagligt samarbejde med vægt på høj faglighed og udvikling
  • indsigt i en organisation som arbejder tværsektorielt
  • teamsupervision og monofaglig supervision
  • en kultur med plads til refleksion og respekt for forskellighed

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Bodil Abild Jespersen tlf. 78454980 eller afdelingssygeplejerske Susanne Søndergaard tlf 7845 4981.
Ansøgningen stiles til Afsnitsledelse, Enhed for Lindrende behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og sendes via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 29. juni. Ansøgningsfrist d. 21. juni.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.