Psykolog, Enhed for Lindrende Behandling., Regionshospitalet Gødstrup Vi søger en psykolog på 37 timer.

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Regionshospitalet Gødstrup

Enhed for lindrende består af et nyetableret  sengeafsnit med 9 sengepladser, hvor vi tilbyder lindrende behandling til patienter og pårørende ramt af uhelbredelig og livstruende sygdom.
Ligeledes er der i enheden et udkørende team, der er i kontakt med samme målgruppe. Teamet har arbejdsplads på regionshospitalet Gødstrup. Vi er en ambulant enhed, der møder patienter og pårørende, hvor de opholder sig i eget hjem, på plejehjem/aflastningsplads eller hospitalsindlæggelse.

Arbejdet i både team og sengeafsnit foregår i tæt tværfagligt samarbejde mellem enhedens faggrupper, som består af fysioterapeut, ergoterapeut, læger, sygeplejersker, sekretær, psykolog og hospitalspræst. Vi er på tværs af faggrupper optaget en bred forståelse af lindring, hvor vi alle arbejder ud fra en helhedsorienteret forståelse af lindring af patient og pårørende. Vi arbejder på et systemisk grundlag omkring valg af intervention i den lindrende indsats. Det vil således afhænge af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om de psykologfaglige bidrag består af et møde med patient/pårørende eller vejledning af personale.

De nedenfor beskrevne opgaver skal ikke forstås som krav til ansøgeren, da der vil blive taget hensyn til ansøgeres erfaringsniveau inden for det palliative felt.

Funktionsområde:

Vi arbejder ud fra WHO`s definition af palliation samt Sundhedsstyrelsen anbefalinger for specialiseret palliativ indsats.

Det betyder, at du som psykolog hos os vil arbejde med:

 • Udvikling af den palliative viden og praksis.
 • Individuelle samtaler med patienter og pårørende.
 • Gruppesamtaler (typisk familiesamtaler).
 • Intervention rettet mod børn og unge pårørende.
 • Undervisning af interne og eksterne samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver i forhold til patienterne og deres pårørende:

 • Visiterende samtaler med patienter og pårørende.
 • Psykologisk vurdering.
 • Psykologisk rådgivning af patient og pårørende.
 • Støttende psykolog samtaler til patienter, pårørende, individuelt eller i grupper.

Arbejdsopgaver i forhold til personale:

 • Psykologisk rådgivning og vejledning på interne konferencer og sparringssammenhænge i relation til de palliative patienter og pårørende
 • Undervisning af personale i psykologiske aspekter i relationen til den palliative patient og pårørende
 • Supervision af sundhedspersonale

Vi forventer at du:

 • Har klinisk erfaring i arbejdet som psykolog.
 • Har lyst til i hverdagen at formidle sundhedspsykologiske perspektiver i tværfaglige fora
 • Har lyst til at deltage i familiesamtaler
 • Har lyst til patient- og pårørendekontakt
 • Har lyst til at holde dig opdateret på nyeste viden indenfor sorg- og krisefeltet
 • IT-kompetencer på brugerniveau forventes

Se stillings- og funktionsbeskrivelsen her

Stillings- og funktionsbeskrivelse vil blive tilpasset kommende ansættelse, hvorfor vi opfordrer både erfarne og mindre erfarne til at søge stillingen.
Ved relevant ansøgerfelt vil det være muligt at opdele de anførte funktioner i to stillinger.
Vi ser frem til dialog med relevante kandidater om, hvordan disses kompetencer kan bringes i spil i vores afdeling.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Stillingen ønskes besat pr. 1/10 2022

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest (og autorisation)

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Samtaler forventes afholdt i ultimo uge 34.
Ansøgningsfrist 21/8 2022

Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Lisa Nørgaard Lauritsen på telefon 20360860 eller psykolog Mette Bak Gundersen på 21186858

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.