Psykolog eller læge med psykoterapeutisk erfaring søges til Psykiatrisk Klinik 2, Randers Til en fast fuldtidsstilling i vores Team for Personlighedsforstyrrelser søger vi en psykolog eller læge/specialist i psykoterapi, der har lyst til at tage fagligt ansvar og gerne fungere som teamleder. Teamet hører til Psykiatrisk Klinik 2 i Randers og er ledig til besættelse pr. 1. april 2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Kerneopgaver indeholdt i stillingen:

– Psykopatologisk diagnostisk udredning
– Terapeutisk behandling, gruppe og individuelt
– Ansvar for behandlingskonferencer i samarbejde med funktionsledende overlæge / ledende sygeplejerske
– Koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
– Kvalitetsudvikling, undervisning og supervision

Lidt om os:
Psykiatrisk klinik 2 er en klinik med flere specialer, som også derfor har 3 speciallæger ansat aktuelt. Team for personlighedsforstyrrelse varetager behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse, hvor vi tilbyder psykoterapeutisk behandling til dem, der kan profitere af dette. Behandlingen foregår primært som gruppeterapi, men der er også individuelle forløb. Endvidere er der tilknyttet en akutfunktion.

Klinikken er delt ind i 4 teams efter specialer, med tæt samarbejde på tværs. Ud over ovennævnte team, udgøres vi af et psykoseteam, retspsykiatrisk team samt ADHD-team. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, hvoraf mange har flere års erfaring med psykiatrisk behandling og med særlig uddannelse indenfor aktuelle arbejdsområde.

Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der er rig mulighed for forskellige former for kompetenceudvikling, både i forhold til undervisning, temadage og kurser, som er relevante i forhold til specialerne.

Klinik 2 er en arbejdsplads, hvor gode idéer er meget velkomne, vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og forventer, at alle bidrager til dette. Vi kendetegnes ved at have en lethed i det daglige, hvor vi både støtter og udfordrer hinanden i den fælles opgaveløsning, vi har højt til loftet samt nærværende og tydelig ledelse.

Da vi er en del af Regionspsykiatrien Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og 2 øvrige ambulante klinikker i Randers/Rønde.

Vi er aktuelt i alt ca. 30 engagerede og fagligt kompetente kollegaer, herunder læger/spec.læger, psykologer/specialpsykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialpædagog og servicemindede lægesekretærer.

Ved ansættelse udarbejder vi et individuelt tilpasset introduktionsprogram inkl. mentorordning mv.
Vi tilbyder:

– Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
– Et godt psykolog/lægefagligt og generelt tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
– Faglige udviklingsmuligheder sammen med øvrige specialister i organisationen
– Højt specialiseret supervision, som for dette teams vedkommende er ekstern
– Gratis parkering
– Mentorordning og hjælpsomme kollegaer i dagligdagen
– Billigt medlemsskab af sportsforening
– Teamlederfunktion for et særdeles engageret og løsningsorienteret team

Primære arbejdsopgaver:

– Visitation og vurdering af patienter med personlighedsforstyrrelse
– Udredning og diagnostik, hvor der skønnes yderligere afklaring
– Psykoterapi, individuelt og gruppe
– Ansvarlig for teamets behandlingskonferencer
– Psykoedukation i samarbejde med øvrige primær-behandlere
– Supervision af personale
– Deltage i uddannelse af psykologer/læger

Dine kvalifikationer:

– Læge (specialist i psykoterapi) eller psykolog
– Erfaring med behandling og udredning af personlighedsforstyrrelser
– Gerne forskningserfaring
– Særligt kendskab til differentialdiagnostik, komorbiditet samt behandling indenfor personlighedsforstyrrelser
– Gerne erfaring med MBT, hvis ikke kan vi tilbyde uddannelsen hos Institut for Mentalisering
– Bredt kendskab til biopsykosociale behandlingsmetoder
– Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af team
– Nysgerrig, kreativ og løsningsorienteret
– Lyst og evne til at udarbejde relevant behandling til diagnoseområdet
Stillingen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i Klinik 2, hos hvem der også kan indhentes yderligere oplysninger om stillingen ved kontakt til funktionsledende overlæge Vecheslav Bedulin tlf. 78 47 54 62 eller ledende sygeplejerske Annemette Schelle tlf. 21 14 47 30.

Der holdes løbende ansættelsessamtaler, og såfremt du har et særligt ønske om tidspunkt, bedes du tage kontakt.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.