Psykolog, Ambulant Enhed, Regionspsykiatrien Vest Spændende nyoprettet stilling som psykolog i en stor ambulant enhed under udvikling.

Dette job er udløbet

Vi er i en omorganiseringsproces frem mod Regionshospitalet Gødstrup, og du vil blive en del af et dedikeret
medarbejder- og ledelsesteam, som er i gang med mange udviklingstiltag.
Vi søger psykolog 37 timer per uge med opstart 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Ansættelsen er i Ambulant Enhed, som består af 11 ambulante klinikker omhandlende både psykose og affektive lidelser.  Stillingen er primært med udredning og behandling i Klinik for Ældrepsykiatri, Regionshospitalet Holstebro og vil foregå i et tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, psykologer, læger og lægesekretærer.

Vi søger: 

 • Autoriseret psykolog
 • Kan bidrage med psykolog-faglig viden og erfaring i et tværfagligt behandlingsmiljø
 • Psykiatrisk erfaring
 • Evne til at opretholde et højt patientflow, hvor ydelser og overholdelse af
  udrednings- og behandlingsretten har stort fokus, netop ved at arbejde fokuseret
  og målrettet
 • Evne til at bevare ro og overblik, også i pressede situationer
 • Udviser stabilitet og robusthed
 • Evne til at arbejde konstruktivt og problemløsende og have fleksibilitet i de
  forandringer der hele tiden finder sted
 • Engagement og parathed til personlig og faglig udvikling

Vi tilbyder:

 • Introduktion
 • Mentorordning ved erfaren psykolog og sparring med øvrige
  medarbejdere
 • Spændende udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, som vægter faglig
  kvalitet og kompetenceudvikling
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Gode kolleger med lyst til samarbejde og udvikling
 • Supervision for psykologer
 • Udviklingssamtaler

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos enhedsleder Marianne Lauridsen, tlf. 2423
8813 eller enhedsleder Jette Nielsen, tlf. 2051 1680.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “send ansøgning” Vedhæft din ansøgning
og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).
Husk at mærke ansøgningen: “Klinik for Ældrepsykiatri”.

Alternativt kan ansøgningen stiles og sendes til: Regionspsykiatrien Vest, Herning,
HR, Gl. Landevej 61, 7400 Herning, att.: løn- og HR medarbejder Eva Hedegård.

Ansøgningen skal være os i hænde senest 12. august 2019

Forventet ansættelsessamtale uge 35

Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.