Professor i öron-, näs- och halssjukdomar förenad med anställning som specialistläkare/överläkare Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Dette job er udløbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställning

En anställning tillsvidare som professor i ämnet öron-, näs- och halssjukdomar med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår framför allt forskning och undervisning samt kliniskt arbete inom Region Skåne, men också medverkan i ledningsuppdrag inom medicinska fakulteten. Ämnet öron-, näs- och halssjukdomar och den medicinska ämnesspecialiteten öron-, näs- och halssjukdomar med huvud-/halskirurgi är ett kirurgiskt inriktat ämne, varför sökanden ska ha kirurgisk självständighet och kompetens samt erfarenhet för att kunna integrera utveckling inom vetenskap och undervisning i den kliniska verksamheten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet. Sökanden förväntas ta övergripande ledningsansvar för forskning och utbildning inom ämnesområdet.

I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått mer än fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet (se Lunds universitets anställningsordning).

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen, 4 kap 3 §, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande mer än fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom öron-, näs- och halssjukdomar och redovisa aktuell klinisk verksamhet inom ämnesområdet, inklusive kirurgisk sådan.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och internationella anslag meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander liksom administrativ skicklighet.

Ämnet öron-, näs- och halssjukdomar och den medicinska ämnesspecialiteten öron-, näs- och halssjukdomar med huvud-/halskirurgi är ett kirurgiskt inriktat ämne, varför sökanden ska ha kirurgisk självständighet och kompetens samt erfarenhet för att kunna integrera utveckling inom vetenskap och undervisning i den kliniska verksamheten.

Sökanden ska uppvisa ledarskapskompetens, vilken visas genom dokumenterad administrativ skicklighet såsom framför allt personalansvar inom klinik och forskning inkluderande ledarskap, förmåga att organisera, utveckla och leda forskningsmiljöer och andra både akademiska och kliniska miljöer, fakultets- och institutionsuppdrag eller uppdrag inom hälso- och sjukvårdsorganisation.

Samverkan visas genom god samarbetsförmåga och förmåga att interagera med det omgivande samhället. Erfarenhet av translationell verksamhet är meriterande liksom erfarenhet av samverkan i nationella och internationella samarbeten avseende forskning, undervisning och kliniskt arbete.

Eftersom en förenad anställning som specialistläkare/överläkare avses och då det även i tjänsten ingår  undervisningsuppdrag vid medicinska fakultetens olika program och kurser är det nödvändigt att behärska svenska för att fungera väl på arbetsplatsen.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor vid medicinska fakulteten anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning: www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

Övriga upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, telefon: 046-222 80 84, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

eller prefekt Mikael Bodelsson, telefon: 046-17 19 42, e-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast den 13 november 2022.

Ansökan ska redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningarktioner för sökande till läraranställningar under rubriken Meritsammanställning och CV).

Observera att ansökan ska vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg med mera behöver däremot inte översättas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1688
Kontakt Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-09-07
Sista ansökningsdag 2022-11-13