Overlege DPS Kongsvinger poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF

Dette job er udløbet

Poliklinikken ved Distriktspsykiatrisk senter Kongsvinger har ledig fast to overlegestillinger.

Vi søker etter spesialist i psykiatri

Stillingene er administrert under seksjonsleder ved poliklinikken og faglig underlagt medisinsk faglig rådgiver ved avdelingen.

DPS Kongsvinger har totalt 6 overlegerstillinger og 3 LIS-stillinger

Da vi har hatt overleger som har gått av med pensjon, søker vi etter en overlege som er spesielt interessert i psykosefeltet og en annen overlege som er generalist som komme til å bli tilknyttet allmenteam ved avdelingen.

Fra januar 2021 får DPS Kongsvinger større opptaksområdet, så da vil det være seks kommuner som ligger innenfor opptaksområdet.

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst – kun en times kjøring fra Oslo og under en time fra Värmland i Sverige.

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og fleksibilitet opp mot stillingsstørrelse.

Arbeidsoppgaver
Klinisk arbeid med pasienter; vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer

Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø

Deltakelse i intern og ekstern undervisning/ veiledning inkl veiledning til LIS

Å forholde seg til gjeldende føringer fra divisjonen

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege, spesialist i psykiatri er en forutsetning. Vi har god erfaring med nordiske psykiatere, men norsk autorisasjon forutsettes for en ansettelse

Gode datakunnskaper

Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
Ha engasjement til prege utviklingen av avdelingen som helhet

Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer

Ha evnen til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr
Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø

Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling

Mulighet om ønskelig til å være med på å etablere et nytt tilbud ved klinikken, rettet opp mot psykose

Varierte arbeidsoppgaver, men mulighet til å spisse seg internt om ønskelig

Dagarbeidstid

Ukentlige legemøter sammen med legene på ARA og døgnseksjonen

Vi arbeider tett sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde og med en humor som sitter løst. På den måten vil du bli raskt inkludert.

Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter at idretts- og kulturtilbud. Kongsvinger og nærkommunene satser på tilrettelegging av arbeidsplasser, barnehagetilbud, skole og fritidsordninger, rimeligere boliger etc.

Kontaktinformasjon
Aino Svarverud
Seksjonsleder
+47 99480453

Søknadsfrist: 31.05.2020
Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Overlege
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4231403662
Stillinger: 2
Startdato: 01.09.2020

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.