Overlæger til DC Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) søger to overlæger med speciale i klinisk onkologi med erfaring i strålebehandling, herunder partikelterapi.

Dette job er udløbet

Ansættelsestidspunkt er 1. oktober 2022 eller efter aftale.

DCPT er et nationalt center, der leverer protonterapi af højeste kvalitet til alle relevante danske kræftpatienter. Centeret er en selvstændig sygehusafdeling under Aarhus Universitetshospital. DCPT råder over cyklotron, tre behandlingsrum med 360˚-gantry, forskningsrum, egne CT- og MR-skannere og dosisplanlægningsudstyr.
Overlægerne vil få daglige funktioner, der relateres til udvælgelse af patienter, dosisplanlægning og behandling, herunder behandling af bivirkning og administration af kemoterapi under forløbet på DCPT.

Overlægerne vil blive knyttet til et antal kræftdiagnoser, men må forvente at arbejde bredt og sammen med DCPTs øvrige læger at varetage den daglige behandling af alle centerets patienter. DCPT har tæt samarbejde med de onkologiske afdelinger og de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper i Danmark. Speciallægerne skal deltage i visitation af patienter på nationale videokonferencer og udvikling og implementering af nye behandlinger på DCPT.

De fleste af DCPT’s patienter vil få deres behandling som led i klinisk forskning. Parallelt forskes i protonernes strålebiologi og i udvikling og implementering af ny teknologi i behandling med protoner. DCPT har ambition om at blive et internationalt førende forskningscenter inden for protonterapi. Forskningen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med hospitalsfysikere, sygeplejersker, biologer, radiografer, ingeniører og teknikere.

Ansøgere til stillingerne skal have erfaring i stråleterapi af sygdomsgrupper, der modtager behandling med protoner på DCPT, herunder er der særligt behov for læger med erfaring i behandling af hoved- halskræft, kræft i øvre del af mave-tarm, lymfom og sarkom.

Det forventes at du:

  • Er uddannet speciallæge i klinisk onkologi eller har tilsvarende kvalifikationer
  • Har erfaring med strålebehandling af en eller flere af overstående kræftformer
  • Har gode evner til samarbejde lokalt, nationalt og internationalt
  • Er ambitiøs og har lyst til at udføre arbejde af både praktisk og akademisk karakter
  • Er indstillet på at løse mangeartede opgaver
  • Er aktiv forsker

DCPT stiller resurser til rådighed til uddannelse og oplæring i forskellige aspekter inden for protonterapi.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Ansøgning sendes elektronisk og skal være os i hænde senest den 29. august 2022 med dokumentation for speciallægeuddannelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
Find skema på: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

For yderligere information om stillingen og rekvirering af funktionsbeskrivelse: kontakt cheflæge Morten Høyer, +45 23282823, hoyer@aarhus.rm.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.