Overlæger med særlige kompetencer og ledelsesansvar til Hjertesygdomme HEV, Gødstrup I Hjertesygdomme HEV, Gødstrup er vi i gang med at opruste på ledelsesområdet.

Dette job er udløbet

Vi søger derfor engagerede og dedikerede kardiologer, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø, og samtidig være med til at videreudvikle en lægefaglig samarbejdskultur, som understøtter tværfaglig patientbehandling på et højt niveau, uddannelse og forskning.

Der er ledige stillinger som:
– Faglig leder af iskæmi-området, herunder tæt samarbejde med Radiologisk Afdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling omkring HjerteCT, HjerteMR og HjertePET-scanninger.

– Faglig leder af hjertesvigt-området, hvortil også hører Hjertesvigtsklinikken

– Faglig leder af en nyoprettet Klinik for Atrieflimren med fokus på tværsektorielle patientforløb og tværfaglig opgaveløsning

– Uddannelsesansvarlig overlæge for en afdeling med stor uddannelsesforpligtelse og engagement, herunder konstant 14-16 yngre læger under uddannelse.

Vi søger speciallæge-kolleger med stærke faglige kompetencer og en dedikeret interesse indenfor de ledige stillingskategorier. Kolleger, hvor samarbejde med sygeplejersker, yngre kolleger, teamwork, læring og forskning følges ad og omsættes til gode patientforløb og skaber arbejdsglæde og trivsel for hele afdelingen.

Udover ordentlighed lægger vi i afdelingen vægt på at deles om opgaverne så den enkelte speciallæge både varetager og kan udvikle sig i dybden indenfor et afgrænset område, men også tager del i de fælles opgaver indenfor den almene kardiologi. Vi har i afdelingen et konstant fokus på personlig udvikling, både fagligt og ledelsesmæssigt.

Vi har i dagligdagen en stor opgave med tilsynsydelser til sygehusets øvrige afdelinger særligt Akutafdelingen, samt et tæt samarbejde med almen praksis og Aarhus Universitetshospital, inkl. flere ugentlige MDT-konferencer indenfor klapsygdomme, endokarditis, og hjertesvigt.

For at arbejde hos os, skal man trives i hele dette spændingsfelt. Sammen
skal vi yderligere styrke og udbrede den stærke læringskultur og forskningsaktivitet, som gror på hospitalet og i Hjertesygdomme, herunder udnytte de fantastiske nye faciliteter i NIDO|danmark.
September 2021 fik afdelingens forskningsafsnit status af Universitetsklinik.

Mulighed for at pendle, og en togstation lige udenfor sygehuset
Med motorvejsafkørsel lige udenfor sygehuset i Gødstrup er der under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!
Der er togstation lige udenfor sygehusets hovedindgang, med 5-6 minutter til Herning Station.

Om kardiologien
Den kardiologiske funktion i Hospitalsenheden Vest blev den 1. januar 2017 udskilt til en selvstændig afdeling.
Aktuelt er vi på afdelingen 9 overlæger og 5 afdelingslæger. Der er 5 HU-forløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.
I Gødstrup er der sengeafsnit/deldøgnsafsnit med plads til 27+5 patienter, hvor modtagelsen af de visiterede akutte hjertepatienter er samlet. Derudover er der en stor ambulant funktion opdelt i gren-specialer indenfor hjertesvigt, hjerteklapsygdom, iskæmi, trombokardiologi, arrytmi, arvelige hjertesygdomme, lipidsygdomme og hjerterehabilitering.
Der er invasiv kardiologisk funktion i Gødstrup, hvor Hjertelaboratoriet, som ligger sammen med Hjerteklinikken er bestykket med to rum til pacemaker implantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT, nuklearkardiologiske undersøgelser samt Hjerte-MR, og med tæt samarbejde med Radiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling.

I Center for Sundhed i Holstebro er der en Hjerteklinik med ambulant aktivitet indenfor afgrænsede områder.

Vagt
I Hjertesygdomme er der 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagten består af introduktionslæger og læger i HU-stilling. Bagvagten består af speciallæger og læger i slutningen af kardiologi HU-stilling.
Overlæger i de opslåede stillinger indgår i den kardiologiske bagvagt samt i varetagelse af weekend-stuegangen.

Lægelige kvalifikationer
Til de opslåede stillinger ønskes ansøgere med speciallægeuddannelse i intern medicin: kardiologi og med særlige kvalifikationer og interesse indenfor de beskrevne områder.
Det forventes, at ansøgere har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse. Kendskab til de regionale sygehuse ses som en fordel. Tidligere erfaring med lægefaglige ledelsesopgaver er ønskværdigt, men ikke en forudsætning, da afdelingen gerne vil prioritere relevant efteruddannelse indenfor lægefaglig ledelse.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann – 30709012.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen må være os i hænde senest mandag den 14. februar 2022.

Stillings- og funktionsbeskrivelse – iskæmi området
Stillings- og funktionsbeskrivelse – hjertesvigt området
Stillings- og funktionsbeskrivelse – klinik for artrieflimren
Stillings- og funktionsbeskrivelse – uddannelsesansvarlig

Søg stillingen via “søg job”-knappen