Overlæger i Plastikkirurgi søges ved Plastik og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital To stillinger som overlæger i Plastikkirurgi ved Plastik og Brystkirurgi er ledige til besættelse pr. 1 marts 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Den ene overlægestilling er med varetagelse af UAO funktion. Begge stillinger besættes med mikrokirurgi og almen Plastikkirurgi som hovedansvarsområder. Det forventes derudover, at man deltager i behandling af øvrige patientkategorier i afdelingen og derved hjælper til at sikre kræftpakker og styrke samarbejde på tværs i speciallægegruppen.

Vi tilbyder et spændende og varieret job, hvor du som en af afdelingens overlæger skal bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af plastikkirurgi, uddannelse og forskning. Overlægerne forventes at indgå som konstruktive medspillere i et fagligt stærkt ledelsesteam. Ansøgerne skal i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger sikre høj fagligt niveau og udvise stærke samarbejdende kvaliteter.

I Plastik og Brystkirurgi skaber vi resultater gennem samarbejde, hvorfor overlægen forventes at deltage aktivt i løsningen af tværgående opgaver i afdelingen og i arbejdet omkring pakkeforløb. Overlægen skal være proaktiv såvel fagligt som organisatorisk i det løbende samarbejde med samarbejdende afdelinger.

Ansøgerne skal være speciallæger i plastikkirurgi med mikrokirurgisk erfaring. Ved bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt særligt vægt på klinisk erfaring. Ansøgeren til UAO skal have erfaring med og stor interesse i uddannelse af yngre læger i specialet.

Afdelingen varetager undervisning af studerende, og ansøgeren skal derfor være villig til at lade sig bedømme af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg nedsat af det Sundhedsvidenskabelige fakultet. Ansøgerne skal deltage i vagt i afdelingen i hverdage og weekend og deltage i varetagelse af Herning funktion.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingerne, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de syv lægeroller. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skema kan hentes her. Dertil CV.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Birgitte Jul Kiil på 9243 2569.

Ansøgningsfrist 20.januar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.