Overlæger, Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Vi søger overlæger

Dette job er udløbet

Vi du ansættes i en pionerafdeling i akut medicin, så kom til Herning. Recepten er det akutte koncept, værdi baseret ledelse, faglige og organisatoriske ambitioner og et samlet patientforløb præget af tilstræbt høj patientsikkerhed og behandlingskvalitet.

Hjørnestenen i vores virke er fokus på teamwork, arbejdsfælleskab og gode faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker.

Vi forventer, at du er engageret, deltager aktivt i en målrettet faglig indsats og fortsat udvikling af faculty development i Akutafdelingen i Vest. Vi forventer, at du kan bære et klinisk og organisatorisk ledelsesansvar for de opgaver, du får tildelt. Vi forventer, at du bidrager til, at vi er det sted, de unge søger hen, når de vil uddanne sig inden for akutmedicin. Uddannelsesmiljøet har en stor prioritet i det daglige.

Du bliver til gengæld en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror.
Vi arbejder målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi er i stadig udvikling og arbejder målrettet med point of care teknikker – ultralyd etc.
Har du en god social kapacitet og kan du lide at arbejde tæt sammen med andre engagerede medarbejdere, er du meget velkommen.
Med ansættelse hos os vil du være med til at præge, hvordan afdelingen skal arbejde i Gødstrup, hvor Akutafdelingen i 2021/22 skal være den bærende konstruktion for Det Nye Akuthospital i Vestjylland. Motivationen for vores arbejde vil bl.a. være at gøre vores arbejdsplads til noget endnu mere unikt inden for fagområdet akutmedicin.

I dag består lægeholdet i afdelingen af

  • 1 ledende overlæge,
  • 12 speciallæger – herunder 9 læger med speciale i akutmedicin,
  • Ca. 20 reservelæger i basis-uddannelsesstilling
  • 5 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som skal have 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse – indgår i et mellemvagtslag,
  • 5-6 introlæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagtslag,
  • 2 hoveduddannelsesforløb i akutmedicin efter dansk model, 2 Hu-læger efter svensk model.

Vagt
Speciallægerne indgår i vagtarbejdet 24-7, der baserer sig på forskellige vagttyper 8-18, 17-09 og 17-02 som alle er tilstedeværelsesvagter, der omfatter arbejde i Skade-Modtagelsen samt i Akutafdelingens sengeafsnit.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer vil blive matchet med den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om:

  • Stillingen i ”stillings- og funktionsbeskrivelsen” på nedenstående link

Har vi fanget din interesse? Så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Dea Kehler på tlf. 24841477 eller mail deasad@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet ved at trykke “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
                                           
Ansøgningsfrist: Onsdag den 30. juni 2020

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtale: Ca. 1-2 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Arbejdssted: Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.