Overlæge ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital Vi tilbyder et job med faglige udfordringer! lyder det tiltalende, så er du måske vores nye kollega.

Dette job er udløbet

Stillingen er med vagtfunktion og ledig til besættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Aarhus Universitetshospital (AUH) varetager højtspecialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets optageområde.

Vi tilbyder et job med faglige udfordringer, hvor du som en af afdelingens overlæger skal deltage i og være med til fortsat at udvikle og forbedre organisationen i sammenhængende tværfaglige subspecialiserede ansvarsområder.

Om Hjerne- og rygkirurgi
Hjerne og Rygkirurgi, AUH har lands- landsdelsfunktion med ansvar for neurokirurgisk hospitalsbehandling i Region Midtjylland. Desuden har afdelingen vestdansk landsdelsfunktion for modtagelse og behandling af patienter med traumatisk rygmarvsskade.

Vagtforhold (tilkald fra bolig). Du vil indgå i den fælles Rygvagt som deles mellem Hjerne- og Rygkirurgi og Ortopædkirurgi samt være med til at beskrive det kommende rygsamarbejde på AUH i samarbejde med Ortopædkirurgi.

Den lægelige normering omfatter ledende overlæge, professor, 18 speciallæger, 3 1. reservelæger, 2 reservelæger og 2 reservelæger i introduktionsstilling.

Hjerne- og Rygkirurgi er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de seneste år opbygget teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, funktionel neurokirurgi, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.

Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi på vores hjemmeside.

Kvalifikationer
Det forudsættes, at du er speciallæge i neurokirurgi, således at denne selvstændigt kan varetage patientbehandlingen i afdelingen.

Du skal varetage ekspertfunktion indenfor avanceret rygkirurgi, herunder behandlingen af de højtspecialiserede funktioner indenfor den spinale kirurgi, særligt den pædiatriske spinale neurokirurgi herunder varetagelse af behandlingen samt senfølger til rygmarvsbrok.

Du vil have et særligt ansvar for at varetage den neurokirurgiske forskning på det spinale område i samarbejde med afdelingens professor og den specialeansvarlige overlæge i rygkirurgi. Der vil være mulighed for forskningsfrikøb eller en klinisk delestilling med samtidig ansættelse på klinisk institut på AU.

Det forventes, at du på ansættelsestidspunktet kan indgå i afdelingens nuværende arbejdsgange herunder Rygvagtsfunktionen (tilkald fra bolig), samt fungere i det internt tværfaglige samarbejde med særlige ansvarsområder, samt det eksterne samarbejde med andre sygehusafdelinger, videnskabelige institutter, sociale myndigheder og andre for Hjerne- og Rygkirurgisk relevante samarbejdspartnere.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan se her.

Der lægges vægt på åbenhed, dialog og samarbejdsevner, hvor disse også forventes at række ud over afdelingens rammer til andre afdelinger og til primærsektoren. Du forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø.

I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges desuden stor vægt på loyalitet og ansvarlighed.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen som Word fil.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de syv lægelige kompetenceområder med vægt på det særlige ansvar i stillingen.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.