Overlæge, Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro/ Gødstrup, Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest Er du vores nye overlæge i prostatateamet i urologisk afdeling RHG?

Dette job er udløbet

Urinvejskirurgisk afd. U HEV (snart RHG) dækker både optageområdet for HEM og HEV og er derfor en afdeling med et stort patientgrundlag (ca. 520.000 borgere)
Vi er en afdeling med et stort turnover af patienter –  og lige om lidt er vi bosiddende i Gødstrup – hvor specialerne fra de to nuværende matrikler i HEV fusioneres i nye omgivelser. Flyttedatoen er sat – det bliver februar 2022.
Urinvejskirurgi indeholder stor diversitet i patienternes sygdomme og behandlinger.
Selve afdelingen har ud over interessen i urologi en betydelig interesse i uddannelse, og vi prøver hele tiden at være innovative og forbedre os, så patienterne kan få bedre forløb.

Vi trænger til en ny erfaren kollega i vores prostatateam. Vi har et godt team samarbejde – også tværfagligt – i dette team, hvor vi bl.a. er blevet kåret som ‘bedst til prostatacancer’ af Dagens Medicin 6 år i træk.
Afdelingen varetager udredning og behandling af prostatacancer inklusive den robotassisterede radikale prostatektomi.
Udredningen foregår i samarbejde med vores røntgen afdeling med MR first og fusionsbiopsier.
Behandlingsstrategierne fastlægges på tværfaglige og tvære regionale MDT konferencer der afholdes ugentligt.
Internt i afdelingen er samarbejdet mellem forløbskoordinatorer, læger, sygeplejersker og fysioterapeuter vel sammentømret og godt fungerende – og løbende under forandring for at få de bedst mulige patientforløb.

Vi har i afdelingen en stor uddannelsesopgave, som det forventes, at man tager del i. Både på det basale og det højt specialiserede plan. Sikring af afdelingens kontinuerlige lægefaglige bemanding er højt prioriteret.
Afdelingen har tilknyttet Professor Jørgen Bjerggaard, der er i afdelingen en gang i ugen, og der vil være mulighed for forskning, hvis interessen er tilstede.
Stillingen er vagtbærende.

Det vi ønsker os:

 • erfaring med udredning af c. prostata inklusiv MR first og fusionsbiopsier
 • behandling af c. prostata, inklusiv erfaring med den robotassisterede radikale prostatektomi
 • erfaring med behandling af den kastrationsresistente prostatacancer patient.
 • du har faglig stolthed og øje for kvalitet i vores patientforløb.
 • du har lyst til at biddrage ind i et kollegialt fællesskab, der også involverer andre faggrupper.
 • du har lyst til at uddanne yngre kollegaer – fra medicinstuderende til 3. dels HU læger.
 • du bidrager til at definere dine arbejdsopgaver og interesseområder.
 • du har gode samarbejdsevner med en positiv og humoristisk tilgang til tingene – og dermed bidragende aktivt til et godt arbejdsmiljø i afdelingen
 • du evner en åben og respektfuld kommunikation

Vi kan tilbyde:

 • gode kollegaer med høj faglighed og en erfaren medarbejderstab
 • du kan være med til at formgive vores nye afdeling i Gødstrup
 • en afdeling hvor der ikke er langt fra ide til handling
 • gode muligheder for videreuddannelse
 • fremmødet kan tilpasses individuelt efter aftale
 • rammerne og mulighederne så vi sammen kan skabe en stilling, som du tænker er interessant.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
Urinvejskirurgisk Afdeling ledes i fællesskab af den ledende overlæge og oversygeplejersken. Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for visitation, diagnostik, behandling og lægelige uddannelsesopgaver.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro – snart Gødstrup –  varetager urologien for den vestlige del af Region Midtjylland med udefunktion Hospitalsenheden Midt i Viborg, hvor der varetages ambulant virksomhed både i form af klinik og dagkirurgisk funktion. Der samarbejdes med Operation og Intensiv afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, Akutafdelingen, Røntgen og Scanning, Blodprøver og Biokemi og Fysiologisk Klinik på både Viborg, Holstebro og Herning matriklen.

Afdelingen fusionerede i jan 2019 med urologisk afdeling HEM Viborg og flytter som en del af HEV til Gødstrup i februar 2022. Urinvejskirurgisk Afdeling råder over 24 heldøgnssenge (beliggende i Holstebro), et 5 -dages afsnit og et ambulatorium med aktivitet i både Holstebro og Viborg. I Holstebro er der tilknyttet et urodynamisk laboratorium. Afdelingens forskningsaktivitet koordineres i samspil mellem professor (til stede en gang/uge) og projektsygeplejersken. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer i Holstebro over 17 operationslejer pr. uge på den centrale operationsgang samt 3 sammedagskirurgiske lejer pr. uge i Dagkirurgiske Afsnit. På Viborg matriklen disponerer afdelingen over 5 dagkirurgiske lejer pr. uge og et ESWL leje/uge. Afdelingens samlede aktivitet er med baggrund i den nylige fusion, overgang til LPR3 og Covid-19 endnu ikke fuldt afklaret, men der er en forventning om en årlig aktivitet på ca. 5000 udskrivninger, ca. 7500 operationer og ca. 27.000 ambulante besøg.

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager alle typer basale urologiske patienter.
Urinvejskirurgisk Afdeling samarbejder med Urinvejskirurgisk Afdeling og Onkologisk afdeling, Skejby Sygehus med etableret formaliseret samarbejde om udredning og behandling af alle urologiske cancertyper.
Urinvejskirurgisk Afdeling varetager almindelig børneurologi.

Afdelingen varetager en del uddannelse både af læger og andre faggrupper. Afdelingen har 3. semester medicinstuderende på kandidat delen og til denne funktion er tilknyttet UPL funktionen udgående fra Århus Universitet. Uddannelsesopgaven KBU, intro og alle dele af hoveduddannelsen.
Til afdelingen er knyttet et professorat og kliniske lektorater.

Lægenormering
Afdelingen er bemandet med 1 ledende overlæge, 10 overlæger, 4 afdelingslæger og 20 reservelæger bestående af hoveduddannelseslæger i både 1., 2. og 3. del af deres hoveduddannelse, introduktionslæger og 2 klinisk basisuddannelseslæger i deres 1. del af uddannelsen.
Der er i afdelingen for- mellem – og bagvagtslag.
Forvagtslaget fungerer med delt vagt. Mellemvagten er i dagstiden alle hverdage og lørdage. Bagvagtslaget er bestående af 3. dels hoveduddannelses læger og speciallæger. 10 mands rul med tilkald.
Ansøgeren vil efter aftale evt. indgå i de urologiske speciallægers vagtberedskab i form af “vagt uden for tjenestestedet”.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en speciallæge i urologi der har en baggrund med en bred urologisk uddannelse, men med en erfaring og interesse for prostatacancer. Dette gældende i forbindelse med både udredning og behandling inklusive radikal prostatektomi – som beskrevet ovenfor.
Hvis ansøger i øvrigt har særlige interesseområder vil der i samarbejde med ansøger og de øvrige læger blive taget hensyn til dette inden for de eksisterende teams i afdelingen. Afdelingen varetager uddannelse af studenter og alle dele af speciallægeuddannelsen, og det forventes at ansøger kan og vil deltage i uddannelsen på daglig basis.
Stillingen ønskes besat med ansøger, som i øvrigt opfylder den jobprofil, som er beskrevet detaljeret i stillings- og funktionsbeskrivelsen.
Stillingen er vagtbærende.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til ‘de 7 lægeroller’, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved t, Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til ledende overlæge Maiken M Howard, Regionshospitalet Holstebro, tlf.nr. 7843 9437, mobil 23669505 eller via mail: Maiken.howard@rm.dk

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.  Ansøgningen må være os i hænde senest den 25. januar 2022.
Samtaler forventes afholdt 1. februar 2022. Ansættelse pr. 1. april 2022 eller efter aftale.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen